Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 14 & 15   31 maart - 13 april 2012
ZONDAG 1 april   -   Palmzondag
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zegening en uitreiking palmtakken
Na de viering is er een kerkdeurcollecte door en voor de misdienaars
 
DONDERDAG 5 APRIL  -   Witte Donderdag, begin van het Paastriduum
Geen viering
 
VRIJDAG 6 april   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
19.00 uur Dienst met zang Monulfus- en Gondulfuskoor, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
 
ZATERDAG 7 april   -   Paaszaterdag
18.30 uur Paaswake met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
ZONDAG 8 april   -   Paaszondag, Verrijzenis van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie, voor Frans Vervoorn en voor de arme zielen in het vagevuur
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
MAANDAG 9 april   -   Tweede Paasdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 14 & 15   31 maart - 13 april 2012
ATTENTIE!
- Op woensdag 4 april is er geen rozenhoedje en geen H. Mis, vanwege de vernieuwing wijdingsbeloften priesters in Roermond.
- Op 2e Paasdag is er geen H. Mis om 11.45u

ZATERDAG 31 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor José en Sjefke Kostons en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
Tijdens de viering zegening en uitreiking palmtakken
Na de viering is er een kerkdeurcollecte door en voor de misdienaars
   
ZONDAG 1 april   -   Palmzondag
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Jean Heuts (offg), Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg), echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zegening en uitreiking palmtakken
Na de viering is er een kerkdeurcollecte door en voor de misdienaars
Aansluitend zegening van de Palmpasenstokken


MAANDAG 2 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering, aansluitend H. Mis
Intenties: voor Alice Wijnands-Heuts (offg), voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs
Aansluitend biechtgelegenheid
   
DINSDAG 3 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. O.L.V. van Lourdes en voor echtl. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
WOENSDAG 4 april 
Geen H.Mis
   
DONDERDAG 5 april   -   Witte Donderdag, begin van het Paastriduum
17.00 uur Rondbrengen Paascommunie aan zieken en thuiszittenden
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H. Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Tilla Thehu-Claessens, voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg), voor José Claessens-Stroom, voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche, voor de overl. van een familie en voor priesterroepingen
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de Vastenactie
Aansluitend nachtelijke aanbidding van het H. Sacrament, met om 22.30u de Completen en op vrijdag om 7.45u sluiting met de Lauden
   
VRIJDAG 6 april   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst met samenzang, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
   
ZATERDAG 7 april   -   Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Lies en Tos Heuts-Custers (offg) en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 8 april   -  Paaszondag, Verrijzenis van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Ceaciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Giel Heuts en Cecile Bovens en voor Lambert Geelen en Elies Bisscheroux, als jaardienst voor echtl. Essers-Esfeld en echtl. Ramakers-Franssen, als jaardienst voor echtl. Horssels-Heuts, als jaardienst voor Sophia de Quay-Leesens, voor Bertie Soudant-Rademakers (offg), voor Roos Dassen-Austen, voor Pie Vranken, voor Leon Severeijns (offg), voor Tilla Thehu-Claessens, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor echtl. Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg) en voor Paula Dassen-Wijnands (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 9 april   -   Tweede Paasdag
09.45 uur H.Mis met Harmonie Heer Vooruit en Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Harie Willems, als jaardienst voor Jan en Tinie Simon-Budy, als jaardienst voor echtl. Bosch-Cimmermans en voor echtl. Pasmans-Lasoe en kleinkinderen Thimo en Eric, voor Marco Knubben en Elena Leslie, voor Henk Budy (offg), voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg), voor Jean Hendrikx (offg) en voor de echtl. Dassen-Heuts
   
DINSDAG 10 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Bernadette, voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg) en voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 11 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Heuts (offg), voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg) en uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag
   
DONDERDAG 12 april
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
VRIJDAG 13 april
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart voor de overl. van de familie Hanssen-Ernst, voor Jef Nix (offg), voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg) en voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
- 10 maart, Agnes Schurgers-Thomissen, 75 jaar, Bloemendaelhofstraat.
- 17 maart, Maria Geijselaers-Roijen, 86 jaar, Molenhof.
- 23 maart, Arnold Passage, 78 jaar, Kerkhofweg 31.
Dat zij met Christus mogen verrijzen en het volmaakte geluk zijn binnen gegaan.

AANBIDDING VAN HET H. SACRAMENT

Na de eucharistieviering op Witte Donderdag wordt het H. Sacrament overgebracht naar een zijkapel van de kerk, waar het wordt bewaard voor de Communie-uitreiking op Goede Vrijdag. Vanaf deze overbrenging tot de morgen van Goede Vrijdag bestaat de mogelijkheid tot stille aanbidding van het H. Sacrament. De aanbidding wordt om 22.30u onderbroken voor het Completengebed en op Goede Vrijdag om 07.45u afgesloten met het Laudengebed. De parochianen worden opgeroepen deel te nemen aan de aanbidding. Laten wij hiermede de Heer onze dankbaarheid tonen voor de instelling van het H. Sacrament.

Het pastorale team en het kerkbestuur wensen al onze parochianen een zalig Paasfeest. Wij vieren met Pasen de doortocht van onze Heer van deze wereld naar Zijn heerlijkheid, in geloof en vertrouwen op Hem die wij als onze Heer en Meester erkennen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007