Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 14 & 15   2 - 15 april 2011
ATTENTIE!
Op de zaterdagavonden om 17.45 uur, wordt er geen H.Mis meer opgedragen.

ZATERDAG 2 april
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 3 april   -   Vierde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur Voorstelmis communicanten, met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
 
ZATERDAG 9 april
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 10 april   -   Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 14 & 15   2 - 15 april 2011
ATTENTIE!
Tijdens de schilderwerkzaamheden in de kerk, zijn de vieringen tijdelijk  in de kapel van de Zusters klooster Opveld, Veldstraat 20. De hoogmis op zondag begint daar om 11.00 uur.
M.i.v. 2 april begint de avondmis op zaterdag niet meer om 19.15, doch om 17.45 uur.

ZATERDAG 2 april
17.45 uur H.Mis waarin de communicanten van dit jaar worden voorgesteld
Intenties: als 1e jaardienst voor José Kostons, als jaardienst voor Tilla Thehu-Claessens voor Lies Coninx-Walraven (offg), Frans de Groen (offg) en overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 3 april   -   Vierde zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Pierre Heuts en Maria Heuts-Segers (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk


MAANDAG 4 april 
18.40 uu
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, overl. ouders Heuts-Lahoye en voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 5 april 
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie, Ferdinand Beekman en Corrie Esche en voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 6 april 
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 7 april
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament;  stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie en voor de zieken van een familie
   
VRIJDAG 8 april  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Sophia de Quay-Leesens en voor Pie Vranken
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 9 april
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Jorissen-Smeets, Bertine Magermans-Ackermans (offg), Mathieu Bronckers en Thea Bronckers-Habets (offg), Ansje v.d.Bosch-Vissers (offg) en voor Ed Schiepers, vanwege verjaardag
   
ZONDAG 10 april   -  Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor echtel. Dassen-Heuts en echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 11 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
DINSDAG 12 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 13 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg)
   
DONDERDAG 14 april 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
VRIJDAG 15 april  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
9 Maart, Louis Debie, 87 jaar, De Zeven Bronnen.
15 maart, Sjef Kostons, 82 jaar, De Zeven Bronnen.
Mogen zij zijn binnengegaan in het huis van de Hemelse Vader.

WEEKAGENDA

Maandag 4 apr. 14.00 uur, pastorie: Bijbelgroep I.
Woensdag 6 apr. 13.30-15.00 uur, kapel Opveld: Biechtviering communicanten.
Donderdag 7apr.20.00 uur, groene kamer, kerk De Heeg: Voorbereidingsavond H.Doopsel.
Donderdag 7 apr. 20.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: Huwelijksvoorbereidingsavond.
Maandag 11 apr. 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep II.
Dinsdag 12 apr. 20.00 uur, pastorie: Parochieel Leven.
Woensdag 13 apr. 13.30-16.00 uur, kerk De Heeg: Biechtviering communicanten.
Donderdag 14 apr. 20.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: Huwelijksvoorbereidingsavond.

KLEDINGINZAMELING "MENSEN IN NOOD"

Zaterdag 16 april van 10.00 tot 12.00 uur,vindt in Heer weer de gebruikelijke inzameling van kleding plaats. De opbrengst wordt besteed aan acties van de Stichting 'Mensen in Nood' te "s-Hertogenbosch. Ingezameld worden goede en draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel zoals lakens, handdoeken en gordijnen. Gevraagd wordt de kleding e.d. in gesloten plastic zakken aan te bieden in de garage van de pastorie Oude Kerkstraat.

VASTENACTIE 2011

Helpt de kinderen van een weeshuis in Oeganda.
Het weeshuis St. Noa's Family in Oeganda bestaat al ruim 25 jaar. Het wordt geleid door pater Piet Hooyschuur uit Roermond. Het weeshuis waarin   150 kinderen van 0 tot 21 jaar wonen, is onlangs verhuisd naar de locatie "Kids in Need" nabij Kampala. Deze locatie biedt de kinderen van St. Noa's meer mogelijkheden voor de toekomst, o.a. door betere studiemogelijkheden. De gebouwen van het nieuwe onderkomen zijn te klein voor de opvang van zoveel kinderen. Er moet nu flink worden uitgebreid c.q. aangepast. Gebouwd moet worden een jongens- en meisjeshuis en slaapgebouwen. Verbouwd dienen te worden de eetzaal, keuken, babies- en verzorgstershuis, was- en strijkkamer, klaslokalen en toiletten.
Het gaat hier om een zinvol project. Laten wij door middel van de vastenactie 2011 deze kinderen een helpende hand toesteken.
Voor dit project zal tijdens enige kerkdiensten worden gecollecteerd en er zal in de week van 11 april een huis-aan-huiscollecte plaats vinden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening 11.98.00.039 t.n.v. Parochie St. Petrus' Banden Heer-Maastricht, onder vermelding van "Vastenactie 2011".

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007