Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 14 & 15   3 - 16 april 2009
ZATERDAG 3 april   -   Paaszaterdag
20.30 uur Paaswake met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Viering Lichtritus, Hernieuwing Doopbeloften en H.Eucharistie
 
ZONDAG 4 april   -   Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris, diaken Bèr Goessen en overl. fam., overl. ouders Noël-Starren, Nick Ramaekers en voor Lud Lindeman
"Bedankt Goede Vader in de hemel voor het behoud van Lud, Roel en hun collega's Wij bidden dat zij de vreugde van Pasen mogen beleven in Uruzgan. Houdt hen in de hand en bescherm hen op voorspraak van de H.Moeder van God, de glorierijke en gezegende Maagd Sterre der Zee en van de H.Isidorus van Sevilla".
   
MAANDAG 5 april   -   Tweede Paasdag
11.15 uur Gezinsmis met samenzang
   
ZATERDAG 10 april   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 11 april   -   Tweede zondag van Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Nick Ramaekers
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 14 & 15   3 - 16 april 2009
ZATERDAG 3 april   -   Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met zang Schola Cantorum
Viering Lichtritus, Hernieuwing Doopbeloften en H.Eucharistie
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 4 april   -   Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Piet Feij, als zeswekendienst voor Sien Meijers-Leenders, als jaardienst voor Truus Florie-Bogaerts, als jaardienst voor echtel. Horssels-Heuts, als jaardienst voor fam. Essers-Esfeld en fam. Ramaekers-Franssen, als jaardienst voor Giel Coninx, voor diaken Leon Prikken (offg), voor Leon Vranken (offg), Tilla Thehu-Claessens, Maria Retrae-Janssen, overl. ouders Clim en Jes Weerts-Daemen (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderswerk van de kerk
   
MAANDAG 5 april   
09.45 uur Hoogmis met Harmonie Heer Vooruit en zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Harrie Willems, als jaardienst voor overl. ouders Giel Heuts en Cecile Bovens, voor Lambert Geelen en Elies Bisscheroux, voor Magda Roquet-Bouvrie, Jan en Tine Simon-Budy, Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg), overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen, Marco Knubben, Elana Leslie,  echtel. Smeets-Heuts, voor overl. ouders Schrijnemakers-Schoonbrood, Marie Radschilders, Jacques Schrijnemakers, Jo Borro en Jef Nelissen
11.45 uur H.Mis met accordeonorkest "Accordi"
Intenties: als jaardienst voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche, als jaardienst voor Christiaen Coninx en dochter Ineke en voor overl. ouders Frijnts- v.Gastel
   
DINSDAG 6 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
   
WOENSDAG 7 april   
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie en uit dankbaarheid
   
DONDERDAG 8 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Sophia de Quay-Leesens en voor Pie Vranken
   
VRIJDAG 9 april   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, Tiny Schijns-v.Engelshoven (offg), Willy Custers (offg), Jef Rompelberg (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, René Wiche (offg) en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 10 april   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ben Meurs, als zeswekendienst voor Henk Siebert, als jaardienst voor Sjeng Schuffelers en Lies Schuffelers-Nelissen, als 1e aardienst voor Sjer Prikken, als jaardienst voor echtel. Jorissen-Smeets, als jaardienst voor ouders Beckers-v.Proemeren, voor Bertine Magermans-Ackermans (offg), Michel Wijnands (offg), Jean Rompelberg (offg), voor Henk Perée (offg), Chrit Wilders (offg), Tina Seegers-Heuts (offg), Thea Bronckers-Habets (offg), Sjo en Frien Ramaekers-v.Wunnik (vanwege verjaardagen) en voor Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg)
   
ZONDAG 11 april   -  Tweede zondag van Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jan Bijkerk, als 1e jaardienst voor Marieke v.Es-Kerckhoffs, diaken Leon Prikken (offg), echtel. Dassen-Heuts, Piet Feij (offg) en voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 12 april   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
DINSDAG 13 april   -   H.Martinus I, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 14 april   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 15 april   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 16 april   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg) en René Wiche (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

AVOND/NACHTAANBIDDING H. SACRAMENT
Na de eucharistieviering op Witte Donderdag wordt in De Heeg tot 22.00 uur gelegenheid gegeven tot stille aanbidding van het H.Sacrament. In Heer is het mogelijk het H.Sacrament in stilte te aanbidden, in aansluiting op de viering van Witte Donderdag, de nacht door tot de morgen van Goede Vrijdag. Deze aanbidding wordt om 22.30 uur onderbroken door het Completengebed en afgesloten op Goede Vrijdag om 07.45 uur met het Laudengebed. De parochianen worden opgeroepen met Hem in de avond of nacht van Zijn lijden te waken. Hij is blij u dan te onbtmoeten!

PAASWENS
Het pastorale team en het kerkbestuur van onze parochies wensen alle parochianen een zalig en gezegend Paasfeest. Moge u allen delen in de vreugde van dit feest. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vreugdevolle viering van de paaswake, tijdens de heiligste nacht der nachten van het kerkelijk jaar, op zaterdag 3 april.

WEEKAGENDA
Donderdag 8 april, 16.30 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.

GEDOOPT
Op 21 maart jl. in De Heeg, Damiano Dupont, Radeborg 20.
Moge hij uitgroeien tot een blij christen. Dopeling, ouders en familie proficiat!

OVERLEDEN
15 maart, mevr. Trudy v.Velthuysen/Wijnands, 86 jaar, Croonenhoff.
25 maart, dhr Jean Heuts, 75 jaar, Bemelerweg 80.
Mogen zij voor eeuwig geluokkig zijn bij de Heer.

KLEDINGINZAMELING
Op 24 april a.s. is het weer mogelijk van 10.00 tot 12.00 uur, aan de pastorie Oude Kerkstraat kleding af te geven. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de Stichting "Mensen in Nood" in 's-Hertogenbosch. Ingezameld wordt alleen goede (gedragen) kleding en woningtextiel,  gesloten in plastic zakken.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007