Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 14 & 15   29 maart - 11 april 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 29 maart  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Elly Jacobs en voor Tiny Ummels-Reiters
   
ZONDAG 30 maart   -   Tweede Zondag van Pasen (Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid)
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 5 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 6 april   -   Derde Zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 14 & 15   29 maart - 11 april 2008
ZATERDAG 29 maart
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Lambert Creuwels, als 1e jaardienst voor Maike Gerits-Houben, als jaardienst voor Jean Hendrix, voor Wim Franssen (offg), Wim van Wissen (offg) en Jo Frederix (offg)
   
ZONDAG 30 maart   -   Tweede Zondag van Pasen (Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Tiny Meertens-v.d.Bosch, als jaardienst voor mevr. Florie-Bogaert, als jaardiest voor Pierre Douven en voor Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 31 maart   -   Viering hoogfeest Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor de bekering van de zondaars
   
DINSDAG 1 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 2 april   -   H.Franciscus van Paola, kluizenaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Sjeng Schuffelers en voor Frans de Vroom
   
DONDERDAG 3 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Frijns en ouders Heuts-Lahoye
   
VRIJDAG 4 april   -   H.Isidorus, bisschop en kerkleraar - 1e vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Netteke Thoma-Ackermans (offg), Lies Josquin, echtel. Lardenpoye-Heuts en zoon Harrie, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Paul Penders, voor priesterroepingen en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 5 april  
19.15 uur Voorstelmis communicanten, met samenzang
Intenties: als 4e jaardienst voor Tilla Thehu-Claessens, voor Lambert Creuwels (offg) en Netta Ramaekers-Raemaekers (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 april   -   Derde Zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. 40-jarig jubileum Dameskoor St. Petrus’ Banden, voor de levende en overl leden van het jubilerende koor, als 1e jaardienst voor Hubert Bos, als jaardienst voor Tiny Delmee-Stroucken, voor echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Lies Jorissen-Essers (offg), echtel. Dassen-Heuts en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 7 april   -   H.Johannes Baptista de la Salle, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 8 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Sophia de Quay-Leesens en voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 9 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor José Penders-Claessens en voor John Baltussen (offg)
   
DONDERDAG 10 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Huub Sistermans
   
VRIJDAG 11 april   -   H.Stanislaus, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op Palmzondag werden in De Heeg gedoopt:
Giovanno Partouns, Cuyleborg 59, Vera Seits, Reijckenborg 15 en Iris Drinckwaard, Manshaag 26.
Mogen zij allen uitgroeien tot trouwe en blije christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat.

OVERLEDEN
13 Maart: Frien Ramaekers – van Wunnik, 86 jaar, Verpleegkliniek Klevarie. Uitvaartdienst te Heer op 18 maart.
Moge zij met de Heer zijn verrezen tot een nieuw en eeuwig leven.

WEEKAGENDA
Dinsdag 1 april, 20.00 uur, basisschool Joppenhof: 2e ouderavond communicanten Heer.
Woensdag 2 april, 20.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: 2e ouderavond communicanten De Heeg.
Donderdag 3 april, 20.00 uur, kapelanie: gezamenlijke doopvoorbereiding.
Dinsdag 8 april, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.
Woensdag 9 april, 13.30-15.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: gezinsmisclub.
Donderdag 10 april, 20.00 uur, pastorie: huwelijksvoorbereidingsavond.
Vrijdag 11 april, 09.00 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden.

KLEDINGINZAMELING “MENSEN IN NOOD”
Hangt of ligt er kleding in uw kast die u niet meer draagt? Weet u dat die kleding veel waard is? Met een jas, shirt of spijkerbroek die u niet meer draagt, kunt u mensen helpen, mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulpprojecten van de stichting “Mensen in Nood”
Wat er zoal ingezameld wordt? Draagbare kleding, schoenen, huishoudtextiel zoals lakens, handdoeken en gordijnen. Deze artikelen kunt u in gesloten plastic zakken aanbieden op de pastorie aan de Oude Kerkstraat, op zaterdag 19 april a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007