Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 13   24 - 30 maart 2007
ZATERDAG 24 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
ZONDAG 25 maart - Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
DINSDAG 27 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leny Ras
DONDERDAG 29 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor meer godsvertrouwen
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 30 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 13   24 - 30 maart 2007
Attentie
Vanwege de vormselviering op zaterdag 24 maart, begint de avondmis op deze zaterdag om 19.30 uur i.p.v. 19.15 uur.
Zondag 25 maart, zal tijdens de hoogmis het 60-jarig priesterjubileum van pater Henk Sistermans S.C.J. worden gevierd. In verband hiermede vervalt op deze zondag de H.Mis van 08.30 uur.
 
ZATERDAG 24 maart
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis.
Tijdens deze H.Mis zal door Vicaris Mgr. H.Schnackers aan 73 kinderen het Sacrament van het Vormsel toedienen
   
ZONDAG 25 maart   -   Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
08.30 uur Geen H.Mis
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor, waarin pater Henk Sistermans S.C.J. zijn 60-jarig priesterjubileum viert.
Intenties: als zeswekendienst voor Liza Janssen-Ritchi, als zeswekendienst voor Tony Thomissen, als jaardienst voor Pierre Douven, als jaardienst voor Harrie Brons en Truus Brons-Pachen, voor Laur Olislagers, Jean Thans en Enny Boers- van Beek (offg)
   
MAANDAG 25 maart   -  Viering Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: voor overl. echtgenote Fievez-van Es en overl. ouders Nelissen-Janssen
   
DINSDAG 27 maart
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 28 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Frans de Vroom en Wiel Prikken offg)
   
DONDERDAG 29 maart  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe
   
VRIJDAG 30 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Sjeng Schuffelers, voor Lies Josquin en Enny Boers-van Beek (offg)

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 18 maart werd in de parochiekerk Heer gedoopt: Noa Leunissen, Mockstraat 17B.
Moge zij tot vreugde van haar ouders uitgroeien tot een waar christen.
Ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN
10 maart, Pie Hameleers, 85 jaar, Einsteinstraat 56.
11 maart, Virgenie Lemeer-Aussems, 76 jaar, D. Leesensstraat 41.
12 maart, Ger Houben, 94 jaar, Veldstraat 2.
Mogen zij het door God beloofde land zijn binnengegaan.

WEEKAGENDA
Maandag 26 maart, 20.00 uur, pastorie: bijbelgroep.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag, 20.15 uur, 1e Gemeenschap: Woordviering.
Wekelijks op donderdag, 20.15 uur, 2e Gemeenschap. Woordviering.
Wekelijks op zaterdag, 20.30 uur. Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

PAASCOMMUNIE
Op Witte Donderdag 5 april a.s. zal vanaf 17.00 uur in de parochie Heer de Communie worden rondgebracht voor zieken en thuiszittenden. Mochten er zieken of thuiszittenden in de parochie zijn, die voor het ontvangen van de Paascommunie niet naar de kerk kunnen gaan, maar deze toch thuis wensen te ontvangen, dan kunnen zij zich melden aan het parochiebureau. (tel. 361 00 28) Deze melding behoeft niet te geschieden door zieken die nu al maandelijks de H.Communie thuis ontvangen.

KINDEREN DIE OP ZATERDAG 24 MAART IN DE St. PETRUS’ BANDENKERK HEER HET H.VORMSEL ZULLEN ONTVANGEN
Basisschool “De Kring” De Heeg
Ashley Berghmans, Rachelle Borro, Joyce v.d.Bosch, Remco Gerets, Brandon Fraiquin, Carolien Karels, Tiffany Mullers, Déanne Naebers, Yorgia Pappas, Malu Snelling Berg, Marissa Stevens, Tim Thewissen, Bo Ummels en Tom Penders.
Basisschool “De Schans” De Heeg
Kelsey Andriessen, Ninon Byrman, Dwayne Debets, Levi Hendriks, Jeremy van ’t Hul, Kevin Janssen, Rilana Lebon, Jaimy Logjes, Bo Retrae, Mitchel Reuth, Aimée Servais, Joey Muytjens, Jaica Muijtjens, Gina Prevos, Dylon Halder, Carmen Polet en Jordi Engel.
Basisschool “De Perroen” de Heeg en Parochiegroep
Michelle Berghmans, Giovanni Kerstel, Joël Hartman, Willeke Hartman, Britt Feij, Kim van Geenen, en Simone Verbeet.
Basischool “De Burght” Heer
Bo Nelissen, Mitchell Cerfontaine, Andrew Kranenburg, Laurence Kranenberg, Fireuze van Sint Fiet, Allison Eijssen, François Jeunhomme, Fréderique Verbeet, Jari Zeekaf, Sjors Dirix, Ralph Schrijnemakers, Dave Jongen, Roel Jongen, Aimée Welzen, Sanne Wijkman, Renée Beckers, Meddy v.d.Bosch, Dominique Huls, Inge Thehu, Sidney Sour, Joëlle Ringhs, Remon Jeurissen, Olav Overhof en Roger Prudon.
Basisschool “De Joppenhof” Heer
Wisse v.d.Beuken, Claudia Coenen, Jordy Custers, Naomi Hoofs, Michael v.Kan, Danee Klever, Melissa Niesten, Maud Platen, Lindsey Ramaekers, Scot Ropers en Daniëlle Horsmans.
Moge in deze kinderen door het ontvangen van dit sacrament de gaven van de H.Geest zich vermeerderen en zij hechter worden verenigd met Christus.

VASTENACTIE 2007
Dit jaar is als Vastenactie van onze twee parochies gekozen voor twee projecten, één in Indonesië en één in Guatemala. Met het bijeengebrachte geld zullen we verschillende doelen dienen, zoals de renovatie van een scholencomplex op het eiland Sulawesi (Indonesië), waarvan de werkzaamheden nog maar halverwege zijn, terwijl het geld al op is. Ook willen wij bijdragen aan de bouw van een nieuwe kerk, de reparatie van het dak van de kathedraal van San Marcos en aan de opvang van voormalige prostituees in Guatemala.
U kunt uw bijdrage aan deze actie ook overmaken op bankrekening nr. 119896311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, o.v.v. “Vastenactie 2007”.
Van maandag 26 maart tot donderdag 5 april zal voor deze actie in Heer, De Heeg, Eyldergaard en Vroendaal huis aan huis worden gecollecteerd.

VIERING TE HEER VAN HET 60-JARIG PRIESTERFEEST VAN PATER HENK SISTERMANS S.C.J.
Zondag 25 maart a.s. hoopt pater Henk Sistermans in Heer zijn 60-jarig priesterfeest te vieren.
De jubilaris, geboren te Heer op 7 november 1921, was de tweede zoon uit het gezin van Mathieu Sistermans en Agnes Geelen. Met zijn drie broers en zus groeide hij op in Heer, bezocht hij de lagere school bij de broeders in Wyck en studeerde aan de gymnasia te Maastricht, Lanaken en Bergen op Zoom. In mei 1940 trad hij als novice in bij de Priesters van het H.Hart te Asten. Na zijn filosofie- en theologiestudie werd hij op 19 maart 1947 in Nijmegen priester gewijd. Ruim een jaar fungeerde hij als provisor van het grootseminarie Liesbosch-Princenhage. Hij mocht in deze functie o.a. de weldoeners van het klooster bezoeken.
In 1948 vertrok hij per vrachtschip naar de missie in Brazilië. Hij werd benoemd tot kapelaan in Sao José da Lage, waar hij paardrijden heeft geleerd. Iedere maand was hij nl. een week te paard onderweg naar de kapellen van zijn grote parochie, om er te dopen, de H.Mis te lezen, biecht te horen, te trouwen en de ziekenzalving toe te dienen. In 1951 werd hij kapelaan in Iputinga, een jaar later tot 1958 leraar filosofie en geestelijk leider op het grootseminarie te Recife, tot 1965 was hij rector en leraar aan het kleinseminarie in Fortaleza. Het verblijf in Fortaleza werd onderbroken door een hernia-operatie in Maastricht en een bezoek aan het bisdom Keulen, waar gesproken werd over financiële hulp voor de bisdommen, parochies en kloosters in Brazilië. Zijn inbreng aldaar bleek succes te hebben en met een flink bedrag aan cheques ging hij terug naar Forteleza. Na enige tijd pastoor te zijn geweest in Macaxeira verliet hij in januari 1967 Brazilié voorgoed. Ziek en verzwakt kwam hij in Amsterdam aan. Het tropische klimaat, slechte voeding en leefomstandigheden waren hem te zwaar geworden. Na een verblijf van enkele maanden bij zijn moeder werd hij benoemd tot kapelaan in Leijenbroek/Sittard. Hij wilde echter graag als pastoor een eigen parochie leiden. Daar dit in Limburg toen klaarblijkelijk niet mogelijk was, vroeg hij om een benoeming in Duitsland, waar al meer dan vijftig medebroeders van hem een parochie leidden. Benoemd tot pastoor in Büderich bij Kaarst celebreerde hij aldaar op 15 augustus 1967 zijn eerste H.Mis en preekte hij voor het eerst in het Duits. In 1970 volgde zijn benoeming tot pastoor in Kaarst, een grote parochie met 12.000 katholieken. Aanvankelijk werkte pastoor Sistermans in deze parochie met twee kapelaans. Toen een van hen werd verplaatst bleek de parochie voor twee zielzorgers te zwaar. Vervolgens werkte pastoor Sistermans in Bergheim/Oberaussem en in de St. Caeciliaparochie te Bonn-Oberkassel. Op 73-jarige leeftijd nam pastoor Sistermans afscheid van St.Caecilia en ging hij in de “Ruhestand”. Een mooie hartelijke en drukbezochte afscheidsviering volgde. Hij bleek echter toch geen afstand te kunnen doen van het pastorale werk. Als priester-assistent bleef hij werkzaam in Euskirchen/Wisskirchen. Daar het bisdom Aken de regeling volgt dat assistent-priesters op 75-jarigen leeftijd hun pastorele werkzaamheden beeindigen huurde de nu echt rustende pastoor een woning in Kall/Steinfelderheitert. Sinds 2001 woont hij in een pastorie te Sötenich. Hij verblijft hier nu al bijna zes jaar, is zeer tevreden hiermee en sloot met de verhuurder, het kerkbestuur en het bisdom Aken een huurcontract voor het leven.
Pastoor Sistermans mag terugzien op een zeer gevarieerd priesterleven, een leven als priester-leraar, als rector en als parochiepriester . Een zeer verdienstelijk priesterleven ook, verdienstelijk voor Gods Kerk, voor seminaristen en parchianen. De parochie Heer mag trots zijn op deze oud-parochiaan!
Zondag 25 maart zal de jubilaris om 09.45 uur in de parochiekerk van Heer de feestelijke hoogmis opdragen, dankbaar dat hij zo veel jaren Gods Kerk heeft mogen dienen en dienstbaar mocht zijn voor velen.
De hoogmis zal worden opgeluisterd met zang van het Kon. Sint Caeciliakoor.
Aansluitend aan deze viering is er tot 14.00 uur gelegenheid de julilaris persoonlijk de hand te drukken in het Gemeenschapshuis Aen de Wan.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007