Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 13   25 - 31 maart 2006
ZATERDAG 25 maart  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 26 maart   -   Vierde Zondag van de Veertigdagentijd (Halfvasten)
11.15 uur Gezinsmis
 
DINSDAG 28 maart  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 
DONDERDAG 30 maart  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uurr
 
VRIJDAG 31 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening.
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 13   25 - 31 maart 2006
ZATERDAG 25 maart  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Marie Dirix- van Loo (offg), Fré Heuts (offg), Jef Koekkelkoren (offg) en voor Colla Weerts
 
ZONDAG 26 maart   -   Vierde Zondag van de Veertigdagentijd (Halfvasten)
8.30 uur Leesmis
Intenties:
als jaardienst voor Rie Fievez-van Es
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Harrie Brons en Truus Brons-Pachen, als jaardienst voor Jef Heuts en voor Lieke Smeets-Cloot (offg)
 
MAANDAG 27 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre Konings (vanwege de buren), voor de zielen in het vagevuur en voor de bekering van de zondaars
 
DINSDAG 28 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
 
WOENSDAG 29 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan Dolders (offg)
 
DONDERDAG 30 maart  
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bér Cilissen (offg)
 
VRIJDAG 31 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jeng Schuffelers, voor Netta Willems-Hendrikx, Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 7 mei, 18 juni en 2 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

 

OVERLEDEN
12 Maart, Leo Aarts, 84 jaar, A.v.Trichtweg 44 Maastricht.
Moge hij loon naar werken hebben ontvangen in het hemels koninkrijk.

 

WEEKAGENDA
Maandag 27 maart, 20.00 uur, pastorie: vergadering Kerkbestuur.
Dinsdag 28 maart, 20.00 uur, pastorie: huwelijksvoorbereidingsavond.

 

NEOKATECHUMENAAT
Na het afsluiten van de geloofsverdiepingsavonden, kan nu in onze parochies worden gestart met een tweede neokatechumenale gemeenschap. Deze gemeenschap gaat eigen vieringen verzorgen. Beide gemeenschappen vieren woorddiensten op de donderdagavond en eucharistievieringen op zaterdagavond in de parochiekerk De Heeg.
Op zaterdag 25 maart is er echter voor beide gemeenschappen een gezamenlijke eucharistieviering om 20.30 uur in De Heeg, gevolgd door een agape.

 

MGR. FR. WIERTZ VIERT KOPEREN BISSCHOPSJUBILEUM
Op zaterdag 25 maart is het exact 12½ jaar geleden dat mgr. Frans Wiertz tot bisschop werd gewijd. De bisschop wil dit jubileum op bescheiden wijze vieren.
Op 24 maart is er om 15.00 uur een feestelijke eucharistieviering in de pas gerenoveerde kathedraal in Roermond.

 

VASTENACTIE 2006
Dit jaar vraagt de werkgroep Wereldkerk in de Veertigdagentijd uw bijdrage voor een project in Kroatië, genaamd “Jakljan”.
Op het eilandje Badija voor de Kroatische kust kunnen slachtoffers van de Balkanoorlog op verhaal komen. Deze gruwelijke strijd heeft zoals de media ons uitvoering berichtten veel slachtoffers geeist. Ook nu leven er in Bosnië/Herzegowina nog veel slachtoffers van deze krijg, slachtoffers als weeskinderen en weduwvrouwen met of zonder kinderen die nu nog in vaak erbarmelijke omstandigheden met weinig of in het geheel geen inkomen, in vaak verwoeste onderkomens moeten leven.
De franciscaner pater Jozo Zovko heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met een aantal priesters, religieuzen, artsen en vrijwillige helpers afkomstig uit alle werelddelen, biedt hij deze kinderen en weduwvrouwen, ziek of gezond, voor een periode gratis verblijf aan in Jakljan.Voor de gasten is er dagelijks een goed gevuld programma. De dag wordt gevuld met sport, spel, studie en dagelijkse eucharistieviering. Meer dan duizend vrouwen en kinderen hebben in Jakljan reeds van de gastvrijheid genoten.
Het gehele project Jakljan drijft op de giften die uit de gehele wereld worden bijeengebracht en op de vrijwilligers die zich daar inzetten.
Met uw bijdrage aan de vastenactie steunt u de weeskinderen en weduwen die in Bosnische oorlog zo veel verschrikkelijks hebben ervaren en er trauma’s van hebben overgehouden.
Achter in de kerk staan offerblokken waar u uw bijdrage in kunt deponeren. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening
11.98.96.311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St. Petrus Banden Heer-Maastricht, o.v.v. Vastenactie 2006.

 

BROEDERSCHAP VAN HET H. KRUIS
Op Goede Vrijdag 14 april a.s. zal een van de Maastrichtse stadsdevoties, met name het miraculeuze beeld van de “Zwarte Christus van Wijck” traditiegetrouw, biddend in een stille tocht worden gedragen door de centrumstraten van Wijck. De stoet zal om 18.30 uur vertrekken vanuit de St.Martinuskerk. Iedereen kan zich daarbij aansluiten. Na afloop zal deze boetetocht in de St.Martinuskerk worden besloten met het bidden van de 4 laatste kruiswegstaties, het gebed tot de “Zwarte Christus” en een korte kruisverering.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007