Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 13 & 14   24 maart - 5 april 2013
ATTENTIE!
Op Witte Donderdag en 2e Paasdag zijn er geen vieringen.

ZONDAG 24 maart   -   Palmzondag
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor en palmwijding
Intenties: als zeswekendienst voor Nico Lambrix en voor diaken Ber Goessen en overl. van de familie
Aansluitend kerkdeurcollecte door en voor de misdienaars
 
VRIJDAG 29 maart   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst met zang Monulfus- en Gondulfuskoor ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer

ZATERDAG 30 maart   -   Paaszaterdag
18.30 uur Paaswake met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Aansluitend kerkdeurcollecte door het Monulfus- en Gondulfuskoor


ZONDAG 31 maart   -   Pasen, Verrijzenis van onze Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Riny van Beek, voor Hay Faarts, voor overl. ouders Noël-Starren, voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor diaken Ber Goessen.
Aansluitend kerkdeurcollecte door het Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 13 & 14   24 maart - 5 april 2013
ATTENTIE!
- Vanwege de Chrismamis in Roermond zal er woensdag 27 maart geen H. Mis  zijn in onze kerk.
- Op 1e Paasdag zal de Hoogmis beginnen om 9.30u, i.p.v. 9.45u.

ZATERDAG 23 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang en palmwijding
Intenties: voor Mattie Scaf (offg)
Aansluitend kerkdeurcollecte voor en door de misdienaars
   
ZONDAG 24 maart   -   Palmzondag
09.45 uur Hoogmis met Schola Cantorum en palmwijding
Intenties: als jaardienst voor Harrie Brons en Truus Brons-Pachen
Aansluitend kerkdeurcollecte voor en door de misdienaars


MAANDAG 25 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering met aansluitend H. Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Jos Senden en Maria Pregter
Aansluitend biechtgelegenheid
 
DINSDAG 26 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Wim Jacobs (offg), voor John Essers (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 27 maart  
Geen H.Mis

   
DONDERDAG 28 maart   -   Witte Donderdag
17.00 uur Rondbrengen H. Communie aan zieken en thuiszittenden
19.00 uur H. Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor echtl. Thehu-Claessens
Aansluitend nachtelijke aanbidding van het H. Sacrament met om 22.30u de Completen en op vrijdag om 7.45u sluiting met de Lauden

 
VRIJDAG 29 maart   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst met samenzang ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
   
ZATERDAG 30 maart   -   Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Tos en Lies Heuts-Custers
Aansluitend kerkdeurcollecte voor de aanschaf van nieuwe vlaggen voor de parochie
   
ZONDAG 31 maart   -   Pasen, Verrijzenis van de Heer
09.30 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 1e jaardienst voor Harry Vrancken, als jaardienst voor fam. Essers-Esfeld, zoon Jef en fam. Ramakers-Franssen, voor Paula Dassen-Wijnands (offg), voor echtl. Thehu-Claessens, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrtae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Aansluitend kerkdeurcollecte voor de aanschaf van nieuwe vlaggen voor de parochie
 
MAANDAG 1 april   -   2de Paasdag
09.45 uur Hoogmis met Harmonie Heer Vooruit en Kon. St. Caeciliakoor,
Intenties: als jaardienst voor Jan en Tiny Simon-Budy, voor Pater van Osch, voor overl. ouders Giel Heuts en Cecile Bovens, Lambert Geelen en Elies Bisscheroux, voor Leon Severeijns (offg), voor Lenie Kicken-Schmets (offg), voor Marco Knubben en Elena Leslie en voor Henk Budy
Aansluitend kerkdeurcollecte voor de aanschaf van nieuwe vlaggen voor de parochie
   
DINSDAG 2 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

 
WOENSDAG 3 april 
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 4 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtl. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
   
VRIJDAG 5 april 
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Hart, voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche, voor José Claessens-Stroom, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

PAASWENS
Het pastorale team en het kerkbestuur wensen de parochianen een zalig Paasfeest. Wist u dat het Paasfeest zo groot is dat het een hele week duurt en dat we het elke zondag vieren. 

WEEKAGENDA
- Dinsdag 3 april, 20.00u zaaltje kerk De Heeg, vergadering kerkbesturen van het cluster.

GEDOOPT

- Op zondag 10 maart werd in Heer gedoopt:
  Hailey Rojnik, Burg. Nierstrassstraat 18 Maastricht.
- Op zondag 17 maart werden in De Heeg gedoopt:
  Nina van Engelshoven, Roserije 107E.
  Kenji Peeters, Meendaal 199.
  Danny van Wunnik, Smissenhaag 146.
Mogen zij uitgroeien tot trouwe en blije christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

- 3 maart, Finy Cremers-Willems, 77 jaar, Atoomstraat 11.
- 7 maart, Sjeng Thomma, 79 jaar, Akersteenweg 240.
Moge de Heer hen de heerlijkheid van de Verrijzenis leiden.

COLLECTE GROOTONDERHOUD
De in maart gehouden collecte voor het grootonderhoud van de kerkgebouwen heeft in Heer opgebracht € 180,22 en in De Heeg € 73,76.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007