Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 13 & 14   21 maart - 3 april 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 21 maart  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 22 maart   -  Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang koor “Evolution”; tevens voorstelmis communicanten
Intenties: voor Bèr Goessen en overl. ouders Goessen-Huitema en voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZATERDAG 28 maart
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 29 maart   -   Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 13 & 14   21 maart - 3 april 2009
ZATERDAG 21 maart
19.30 uur Voorstelmis communicanten, met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Jacques Ramaekers, voor Maria Ramaekers-Weijenberg, als jaardienst voor Jean Hendrix, voor Lei Aarts (offg), Sjef Passier (offg) en voor Marie Decker-Beckers (offg)
   
ZONDAG 22 maart   -   Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Math. Essers, als jaardienst voor Pierre Douven, als jaardienst voor Harrie Brons en Truus Brons-Pachen en voor Lei Gulikers (offg)
   
MAANDAG 23 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
DINSDAG 24maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jos Senden en Maria Pregter
   
WOENSDAG 25 maart   -   Hoogfeest van de aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie
   
DONDERDAG 26 maart   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts- van Gastel
   
VRIJDAG 27 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 28 maart  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jean Blom, als zeswekendienst voor Fia Siebert-Hendrix, als jaardienst voor Gerard Walraven, voor John van Gastel (offg), Lei Aarts (offg), echtel. Ramaekers-Weijenberg (offg) en voor Donald Nyessen (1 maart jl. gestorven te Teneriffe)
   
ZONDAG 29 maart  -  Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang  Schola Cantorum
Intenties: voor Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 30 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DINSDAG 31 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 1 april   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 2 april   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 3 april    -   Eerste vrijdag van de maand
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Lies Josquin, voor Sjeng en Marijke Frijns-Meyers, zoon John en kleinzoon Jeroen, voor Lies Schuffelers-Nelissen (offg), voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur, voor onze zieken en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 8 maart te Heer: Chayenne Krutzen, Blanckenberghofstraat 6.

OVERLEDEN
12 Maart: Nelly Musters, 87 jaar, Vivre-locatie Amby.

WEEKAGENDA
Dinsdag 24 maart, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Woensdag 25 maart, 13.30-15.00 uur, kerk De Heeg: gezinsmisclub.

OPBRENGST KERKCOLLECTEN
In de maand maart bracht de kerkcollecte voor het schilderwerk van onze parochiekerken in Heer op € 246.60, in De Heeg € 103.87. Voor het schilderwerk in De Heeg is nog nodig
€ 3523.75

VACATURE IN HET KERKBESTUUR
Het kerkbestuur van de parochies van Heer en De Heeg is op zoek naar een nieuwe penningmeester omdat de huidige, John Lambrix, wegens drukke werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden zijn functie niet zo goed kan blijven uitoefenen. De nieuwe penningmeester kan rekenen op ondersteuning bij de uitvoering van zijn taak.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden aan het Parochiebureau.

VASTENACTIE
De opbrengst van de Vastenactie zal dit jaar worden besteed aan een blindenschool voor kinderen in Kenia. Bij zijn werkbezoek in de maand januari dit jaar, bezocht Mgr. Wiertz deze school. De huiscollecte voor dit doel, door de werkgroep Wereldkerk, zal dit jaar geschieden in de twee weken voor Pasen (30 maart-9 april).
Dit project geschiedt in samenwerking met de parochie Amby, het Missieburo Roermond en onze communiekinderen. Overschrijving van de bijdragen kan ook geschieden op bankrekening 11 98 00 942 t.n.v. Parochie St. Petrus Banden Heer- Maastricht, onder vermelding van:”Vastenactie”.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007