Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 12   17 - 23 maart 2007
ZATERDAG 17 maart
17.45 uur Jongerenmis
ZONDAG 18 maart - Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor de heer Dijkman
DINSDAG 20 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van St. Antonius, uit dankbaarheid
DONDERDAG 22 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 23 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor heilige priesters
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 12   17 - 23 maart 2007
ZATERDAG 17 maart
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als vooravondviering van de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd, als zeswekendienst voor Cato Toorens-Ackermans, als jaardienst voor Jean Hendrix, als jaardienst voor mevr. Schouteten-Lardenoye, als jaardienst voor Sjoke Thiessens, als jaardienst voor Lieske Heunen-Janssen, voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg), voor Harold Meertens en Leonie Meertens-Prikken
   
ZONDAG 18 maart   -   Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
08.30 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor Jef Heuts en voor Frans Vissers (offg)
   
MAANDAG 19 maart   -  Hoogfeest van de H.Jozef, bruidegom van de H.Maagd Maria, patroon van de Kerk
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: voor Henk Dubois (offg), Louis Beckers, Leen Geijselaers en Lina Jaspers, voor Jef Nelissen en overl. ouders Nelissen-Mans
   
DINSDAG 20 maart
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Rochus, voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 21 maart  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor ouders Houben-Essers (offg) en voor José Penders-Claessens
   
DONDERDAG 22 maart  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor de verlaten zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 23 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Guillaume Beckers (offg), Lies Josquin, Jos Senden en Maria Pregter en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

VORMSELVIERING ZATERDAG 24 MAART en VIERING PRIESTERJUBILEUM HENK SISTERMANS S.C.J. OP ZONDAG 25 MAART
Tijdens de avondmis in Heer op zaterdag 24 maart, zullen een aantal kinderen worden gevormd. Deze viering zal beginnen om 19.30 in plaats van 19.15 uur.

Op zondag 25 maart, tijdens de hoogmis van 09.45 uur, zal in Heer het 60-jarig priesterjubileum van Henk Sistermans S.C.J. worden gevierd. In verband hiermede vervalt op deze zondag de H.Mis van 08.30 uur.

DOOPZONDAGEN DE HEEG
6 Mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

GEDOOPT
Op zondag 11 maart jl., werden in de St.Patrus’ Bandenkerk te Heer gedoopt:
Lucas Cantavenera, Op de Was 25 en Ciaran Boesten, Notenborg 20.
Door het H.Doopsel werden zij herboren tot kinderen Gods.
Dopeling, ouders en familieleden gefeliciteerd!

WEEKAGENDA
Maandag 19 maart, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.
Dinsdag 20 maart, 20.00 uur, pastorie: huwelijksvoorbereidingsavond.
Vrijdag 23 maart, 16.00-17.30 uur, kerk Heer: oefenen vormelingen.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

VASTENACTIE 2007
Dit jaar is als Vastenactie van onze twee parochies gekozen voor twee projecten, één in Indonesië en één in Guatamala. Met het bijeengebrachte geld zullen we verschillende doelen dienen, zoals de renovatie van een scholencomplex op het eiland Sulawesi (Indonesië), waarvan de werkzaamheden nog maar halverwege zijn, terwijl het geld al op is. Ook willen wij bijdragen aan de bouw van een nieuwe kerk, de reparatie van het dak van de kathedraal van San Marcos en aan de opvang van voormalige prostituees in Guatamala.
U kunt uw bijdrage aan deze actie ook overmaken op bankrekening nr. 119896311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, o.v.v. “Vastenactie 2007”.
Van maandag 26 maart tot donderdag 5 april zal voor deze actie in Heer, De Heeg, Eyldergaard en Vroendaal huis aan huis worden gecollecteerd.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007