Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 12   18 - 24 maart 2006
ZATERDAG 18 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 19 maart - Derde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis
Tijdens deze viering wordt door deken Mgr. M.Hanneman aan 23 kinderen het H.Vormsen toegediend
Intenties:
voor Frieda Weijers-Janssen
DINSDAG 21 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid ter ere van de H.Antonius
DONDERDAG 23 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor heilige priesters
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uurr
VRIJDAG 24 maart
18.30 uur Kruiswegoefening.
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 12   18 - 24 maart 2006
ZATERDAG 18 maart
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens deze viering wordt door Vicaris Mgr. H.Schnackers aan 17 kinderen het H.Vormsel toegediend
Intenties: als 1e jaardienst voor Maria Schouteten-Lardenoye, als 2e jaardienst voor Jean Hendrix en voor Fré Heuts (offg)
ZONDAG 19 maart - Derde Zondag van de Veertigdagentijd
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Pierre Douven, als jaardienst voor Johannes van Hooren, voor Gré Meurs-Lageveen (offg) en voor Jef Toorens
MAANDAG 20 maart - Viering Hoogfeest van de H.Jozef, bruidegom van de H.Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: ter ere van de H.Jozef voor Louis Beckers, Tilla Thehu-Claessens en voor Jef Martens
DINSDAG 21 maart
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de bekering van de zondaars
WOENSDAG 22 maart
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
DONDERDAG 23 maart
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag
VRIJDAG 24 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: H.Mis voor overl. ouders Nelissen-Janssen, Lies Josquin, Jos Senden en Maria Pregter, Hay Peters (offg) en Guillaume Beckers

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

H.VORMSEL
Op zaterdag 18 maart wordt tijdens de H.Mis van 19.15 uur, door Vicaris Mgr. H.Schnackers in de parochiekerk Heer, het H.Vormsel toegediend aan 17 kinderen.
Op zondag 19 maart dient Deken Mgr. M.Hanneman tijdens de viering van 11.15 uur in de parochiekerk De Heeg het H.Vormsel toe aan 23 kinderen.

De kinderen die in Heer gevormd worden, oefenen hiervoor op vrijdag 17 maart om 09.00 uur in de kerk Heer.
De kinderen die in De Heeg gevormd zullen worden, oefenen op vrijdag 17 maart om 16.00 uur in de parochiekerk De Heeg.

VORMELINGEN HEER
Doy Bonfrère, Heaven Leigh Essers, Kevin Essers, Roel Hover, Lara Janssen, Koen Kerckhoffs, Bibi Lacroix, Lois Lardenoije, Solange Liègeois, Jordy van Loo, Carlo Nelissen, Daimy Prikken, Eva Rijks, Solange Smeets, Maxime Tilmans, Ralph Titahema en Bo Ummels,

VORMELINGEN DE HEEG
Mitchel Bartels, Jenôt Brandt, Maureen Brassel, Lars Daenen, Yvonne Derks, Tymon v.d.Eeckhout, Ramona Geerlings, Ivo Gorissen, Maurice Halder, Chrit Hameleers, Thomas Hollanders, Kim Huntjens, Sebastiaan van Kempen, Germaine Kerstel, Bo Koch, Daimy Koch, Kristin Mommers, Roueena Nijs, Kenneth Pasmans, Amanda Remmers, Kim de Ruijter, Danique Timans en Shandro Willems

WEEKAGENDA
Dinsdag 21 maart, 20.00 uur, pastorie Heer: huwelijksvoorbereidingsavond.
Woensdag 22 maart, 20.00 uur, vergadering gebruikers Petrushofje.

GEDOOPT
In Heer werden op zondag 12 maart gedoopt:
Milan Smeets, Roserije 247
en Jean-Louis Ummels, Cuyleborg 160.
Mogen zij opgroeien tot echte christenen.
Ouders en familieleden proficiat.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 16 en 23 maart, 20.15 uur, Woordviering.
Zaterdag 18 en 25 maart 20.30 uur, Eucharistieviering.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Donderdag 16 maart, 20.15 uur, parochiekerk De Heeg. Tijdens deze bijeenkomst uitreiking bijbels door Mgr. E. de Jong.
Vrijdag 17 tot en met zondag 19 maart, meerdaagse conviventie in Missiehuis Cadier en Keer.

VASTENACTIE 2006
Dit jaar vraagt de werkgroep Wereldkerk in de Veertigdagentijd uw bijdrage voor een project in Kroatië, genaamd “Jakljan”.
Op het eilandje Badija voor de Kroatische kust, kunnen slachtoffers van de Balkanoorlog op verhaal komen. Deze gruwelijke strijd heeft zoals de media ons uitvoering berichtten veel slachtoffers geeist. Ook nu leven er in Bosnië/Herzegowina nog veel slachtoffers van deze krijg, slachtoffers als weeskinderen en weduwvrouwen met of zonder kinderen die nu nog in vaak erbarmelijke omstandigheden met weinig of in het geheel geen inkomen, in vaak verwoeste onderkomens moeten leven.
De franciscaner pater Jozo Zovko heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met een aantal priesters, religieuzen, artsen en vrijwillige helpers uit alle werelddelen, biedt hij deze kinderen en weduwvrouwen, ziek of gezond, voor een periode gratis verblijf aan in Jakljan.Voor de gasten is er dagelijks een goed gevuld programma. De dag wordt gevuld met sport, spel, studie en dagelijkse eucharistieviering. Meer dan duizend vrouwen en kinderen hebben in Jakljan reeds van de gastvrijheid genoten.
Het gehele project Jakljan drijft op giften die uit de gehele wereld worden bijeengebracht en op de vrijwilligers die zich daar inzetten.
Met uw bijdrage aan de vastenactie steunt u de weeskinderen en weduwen die in Bosnische oorlog zo veel verschrikkelijks hebben ervaren.
Achter in de kerk staan offerblokken waar u uw bijdrage in kunt deponeren. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening 11.98.96.311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St.Petrus Banden Heer-Maastricht o.v.v. Vastenactie 2006

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007