Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 12 & 13   17 - 30 maart 2012
ATTENTIE! In de nacht van zaterdag 24 maart op zondag 25 maart wordt de klok een uur vooruit gezet.

ZONDAG 18 maart   -   Vierde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Evolution, als presentatieviering van de Communicanten
Intenties: als zeswekendienst voor Frans Vervoorn en voor de priesterzielen in het vagevuur
 
ZONDAG 25 maart   -   Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overl. van de familie, voor Frans Vervoorn en voor de arme zielen in het vagevuur
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 12 & 13   17 - 30 maart 2012
ATTENTIE! In de nacht van zaterdag 24 maart op zondag 25 maart wordt de klok een uur vooruit gezet.

ZATERDAG 17 maart
17.45 uur H.Mis, tevens presentatieviering Communicanten, met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Lieske Heunen-Janssen, als jaardienst voor Maria Schouteten-Lardenoye, voor Harold Meertens (vanwege verjaardag) en voor Leonie Meertens-Prikken
   
ZONDAG 18 maart   -   Vierde zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Jef Kostons, als jaardienst voor Pierre Douven en voor Wiel en Alie Dekkers-Rijpkema (offg)


MAANDAG 19 maart   -   H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg), Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg), voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor echtl. Retrae-Janssen en zoon Bert
   
DINSDAG 20 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. O.L.V. van Lourdes en voor Mia Kerckhoffs-Scheurs (offg)
   
WOENSDAG 21 maart  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Kerckhoffs-Scheurs (offg)
   
DONDERDAG 22 maart 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Kerckhoffs-Scheurs (offg)
   
VRIJDAG 23 maart 
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg), voor Mia Kerckhoffs-Scheurs (offg) en uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 24 maart
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jean Hendriks, voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
ZONDAG 25 maart   -  Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Ceaciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Harrie Brons en voor Truus Brons-Pachen, voor Mia van Hooren-Stassen (offg), voor John Essers (offg), voor Leon Severeijns (offg) en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
MAANDAG 26 maart   -   Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: t.e.v. H. Bernadette en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
DINSDAG 27 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Heuts, voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg) en voor de zielen in het vagevuur

 
WOENSDAG 28 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
DONDERDAG 29 maart 
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
VRIJDAG 30 maart 
18.30 uur
Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg) en Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Zaterdag 17 maart, 10.00u kerkplein Heer, motorzegening.
- Woensdag 21 maart, 20.00u Pastorie, bijeenkomst kosters De Heeg.
- Maandag 26 maart, 20.00u Pastorie, vergadering kerkbestuur.

OVERLEDEN

- 28 februari, Mia Kerckhoffs-Scheurs, 75 jaar, Veldstraat 95.
- 7 maart, Mattie Scaf, 75 jaar, Veldstraat 18c05.
Moge zij zijn ingegaan in Gods eeuwige vrede

OPBRENGST COLLECTE

De in maart gehouden collectes voor het grootonderhoud van de kerkgebouwen brachten op in Heer € 698,70 en in De Heeg € 173,95.

DOEL VAN DE VASTENACTIE

De opbrengst van de vastenactie van de parochies Heer en De Heeg zal dit jaar gaan naar het kindertehuis "St. Noa's Family" in Oeganda. Pater Piet Hooyschuur, die de leiding van dit tehuis heeft, kreeg in 2007 te horen dat St. Noah's Family ofwel opgeheven  zal moeten worden, ofwel naar een ander bisdom moest verhuizen. Als een geschenk uit de hemel kreeg hij enkele maanden na dit bericht een prachtig gratis aanbod, een stuk land met enkele gebouwen erop nabij Kampala in Oeganda. Maar om daar de kinderen te laten wonen, moesten er nog heel wat geldverslindende aanpassingen komen, alleen al een nieuwe omheining kostte € 25.000 en de meest dringende aanpassingen van het huis voor de jongens € 28.500. Dankzij de samenwerking met het Missiebureau van ons bisdom kon inmiddels heel wat  worden gerealiseerd. Het tehuis voor de meisjes (slaapplaatsen en een afdeling voor de keuken) moest echter geheel opnieuw worden gebouwd. Kosten circa € 100.000. De opbrengst van de huis-aan-huiscollecte en de collectes op Aswoensdag en Witte Donderdag willen wij aan dit mooie project ten goede laten komen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening 1198.00.039 t.n.v. parochie St. Petrus' Banden Heer-Maastricht, o.v.v. Vastenactie 2012.

INFORMATIEMIDDAG OVER LOURDESBEDEVAART

Vanaf 2007 zijn we met een eigen groep vanuit Amby en Maastricht samen met de Limburgse Bedevaart naar Lourdes gegaan. Voor 2012 hebben zich ook alweer een aantal mensen opgegeven voor de bedevaart met onze groep van 30 augustus t/m 7 september, waar pastoor Janssen van Amby onze begeleider is.
Dit jaar richten we ons ook op de parochies Heer, de Heeg, Heugem en Scharn.
Met de mensen die zich via ons opgeven komen we vóór de bedevaart ook alvast 1 of 2 keer bij elkaar om kennis te maken en wij hebben daar heel goede ervaringen mee.

Wilt u ook vrijblijvend informatie ontvangen over deze bedevaart/reis naar Lourdes neem dan even contact met ons op.
Of kom gezellig (en geheel vrijblijvend) naar de

Informatiemiddag
Woensdag 21 maart om 15.15 uur
In zorgcentrum Croonenhoff
Veldstraat 18a in Heer.

Jeannine Nelissen en Jo Snackers

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007