Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ATTENTIE!
Woensdag 31 maart a.s. is er geen avondmis en wordt ook het rozenhoedje niet gebeden, vanwege de in de kathedraal van Roermond te houden "chrisma-mis" waarbij onze twee parochies vertegenwoordigd zullen zijn.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 12 & 13   20 maart - 2 april 2010
ZATERDAG 20 maart  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Leon Gerets
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 21 maart   -   Vijfde zondag van de veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution", tevens voorstelmis van de communicanten
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor diaken Bèr Goessen en overl. familie
   
ZATERDAG 27 maart   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 28 maart   -   Palmzondag - Begin van de Goede Week
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
 
DONDERDAG 1 april   -   Witte Donderdag
19.00 uur H.Mis
Na de H.Mis aanbidding H.Sacrament tot 22.00 uur.
 
VRIJDAG 2 april   -   Goede Vrijdag - Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst herdenking van het lijden en sterven van de Heer
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 12 & 13   20 maart - 2 april 2010
ZATERDAG 20 maart   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Lieske Heunen-Janssen, als jaardienst voor Jean Hendrix en als jaardienst voor Maria Schouteten-Lardenoye
   
ZONDAG 21 maart   -   Vijfde zondag van de veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jan Vromans, als jaardienst voor Bert Retrae, als jaardienst voor Maria Retrae-Janssen, als jaardienst voor Pierre Douven, voor diaken Leon Prikken (offg), Pierre Hofman (offg), Hub v.Lieshout (offg) en voor Monica v.Wijlick (offg)
   
MAANDAG 22 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan v.Kempen
   
DINSDAG 23 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ronald Wetzels (offg), René Wiche (offg) en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
WOENSDAG 24 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jos Senden en Maria Pregter
   
DONDERDAG 25 maart   -    Hoogfeest v.d. Aankondiging v.d. Heer (Maria Boodschap)
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor Ans Driessen-Bervoets
   
VRIJDAG 26 maart   
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Raike, voor de overledenen van een familie en vrienden
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 27 maart   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Harry Decker (offg), Marie Smitsmans-Coninx (offg), Jeuke Aarts (offg), Tina Seegers-Heuts (offg), Trees Heuts-Hendrix (offg), Pierre Schurgers (offg), Bert Thans (offg) en voor de zielen in het vagevuur
Tijdens de viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
   
ZONDAG 28 maart  -  Palmzondag - Begin van de Goede Week
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Harrie Brons en Truus Brons-Pachen, voor diaken Leon Prikken (offg) en voor Lieske Brouwers-Costongs (offg)
Tijdens de viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
   
MAANDAG 29 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering
Aansluitend H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
DINSDAG 30 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Marieke v.Es-Kerckhoffs, Jean Rompelberg (offg) en voor een zekere intentie
   
WOENSDAG 31 maart  
Op deze avond wordt er geen Rozenhoedje gebeden en is er geen Avondmis
   
DONDERDAG 1 april   -   Witte Donderdag
Vanaf 17.00 uur wordt de Paascommunie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
19.00 uur H.Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 6e jaardienst voor Tilla Thehu-Claessens, voor Harry Decker (offg), voor overl. ouders Heuts-Lahoye, voor de overledenen van een familie en voor priesterroepingen
Aansluitend in de zijkapel nachtaanbidding H.Sacrament, met om 22.30 uur het Completengebed. De aanbidding wordt afgesloten op vrijdagmorgen om 07.45 uur met het Laudengebed
   
VRIJDAG 2 april   -   Goede Vrijdag - Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met zang Schola Contorum

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OPBRENGST COLLECTEN
De in de maand maart gehouden kerkcollecten voor het onderhoud van beide kerken brachten in Heer op € 706.23, in De Heeg € 135.73.

WEEKAGENDA

Maandag 22 maart, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.

OVERLEDEN

27 feb. Wies Reitz-Lebon, 78 jaar, La Valence.
2 mrt, Ria Swakhoven-Kerkhofs, 65 jaar, Akersteenweg 33.
10 mrt, Elisabeth Penders-Beckers, 97 jaar, La Valence.
Mogen zij Gods hemels rijk zijn binnengegaan en daar voor ons ten beste spreken.

BEGIN ZOMERTIJD

Houdt u er rekening mee dat in de nacht van zaterdag op  zondag, 27 op 28 maart a.s., de klokken één uur vooruit worden gezet!

VASTENACTIE 2010

Ook dit jaar zal in de Veeertigdagentijd in onze parochies geld worden ingezameld voor een vastenactie. Gekozen is voor het "jubileumproject Malawi" (Afrika), van het Missieburo Roermond.
 "Cadecom" de partnerorganisatie van de Bisschoppelijke Vastenaktie, zet zich aldaar in om de gezinnen nieuwe landbouwtechnieken te leren en andere soorten voedsel te laten verbouwen, die in tijden van droogte ook nog kunnen groeien. Door de klimaatsverandering zijn in Malawi de regenperiodes steeds korter en heviger en de droogteperiodes langer geworden. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om aldaar in een goed levensonderhoud te voorzien. Cadecom leert nu de boeren hun land te irrigeren en andere soorten groenten te planten. In gemeenschapsverband wordt nu voedsel gespaard zodat ze in extreme droogteperiodes daarvan kunnen leven. De boeren worden nu ondersteund om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Dan zal een duurzame verbetering in hun levensomstandigheden mogelijk zijn.
In de periode 22 maart - 2 april zal in onze parochies voor deze actie huis-aan-huis worden gecollecteerd. Daarnaast is het mogelijk uw bijdrage te deponeren in de daarvoor bestemde bussen, geplaatst achter in de kerken.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007