Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 12 & 13   15 - 28 maart 2008
ZATERDAG 15 maart  
17.45 uur Gezinsmis met passiespel
Tijdens de viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
   
ZONDAG 16 maart   -   Palmzondag: Begin van de Goede Week
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
Tijdens de viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
   
DONDERDAG 20 maart   -   Witte Donderdag: Begin van het Paastriduüm
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius en voor een groot godsvertrouwen en geborgenheid
In aansluiting op deze viering is er aanbidding van het H.Sacrament tot 22.00 uur
   
VRIJDAG 21 maart   -   Goede Vrijdag: Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZATERDAG 22 maart   -   Paaszaterdag
20.30 uur Paaswake met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Leon Gerets
   
ZONDAG 23 maart   -   Paaszondag: Verrijzenis van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
MAANDAG 24 maart   -   Tweede Paasdag
11.15 uur Gezinsmis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 12 & 13   15 - 28 maart 2008
ZATERDAG 15 maart
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor John Baltussen, als 1e jaardienst voor Virgenie Lemeer-Aussems, als jaardienst voor Lieske Heunen-Janssen, als jaardienst voor Maria Schouteten, voor Ed Schiepers (offg), Wim Franssen (offg), Catharina van Tiggelen-Claes (offg) en voor Tiny Meertens-v.d.Bosch (offg)
Tijdens deze viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
   
ZONDAG 16 maart   -   Palmzondag: Begin van de Goede Week
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Tony Thomissen en voor Anne Jacobs-Knubben (offg)
Tijdens deze viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
   
MAANDAG 17 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering - Aansluitend H.Mis
Intenties: voor mevr. van Alken, Harold Meertens en Leonie Meertens-Prikken.
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid.
   
DINSDAG 18 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin, Jef Schrijnemakers, Jef Nelissen, ouders Nelissen-Mans en voor Leen Geijselaers en Liza Jaspers
   
WOENSDAG 19 maart   -   Geen H.Mis
   
DONDERDAG 20 maart   -   Witte Donderdag: Begin van het Paastriduüm
17.00 uur Rondbrengen van de Paascommunie voor zieken en thuiszittenden
19.00 uur Eucharistieviering met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Jacky Knubben (offg), Tilla Thehu-Claessens, Lies Josquin en uit dankbaarheid

In aansluiting op deze viering is er in de zijkapel gelegenheid tot nachtaanbidding van het H.Sacrament, met om 22.30 uur het Completengebed. De aanbidding wordt afgesloten met het Laudengebed op vrijdagmorgen om 07.45 uur
   
VRIJDAG 21 maart   -   Goede Vrijdag: Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met zang Schola Cantorum
   
ZATERDAG 22 maart   -   Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Lies Ramakers- van Kan (offg)
   
ZONDAG 23 maart   -   Paaszondag: Verrijzenis van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Harrie Brons en Truus Brons-Pachen, als jaardienst voor fam. Essers-Esfeld en fam. Ramakers-Franssen, als jaardienst voor echtel. Horssels-Heuts, voor Wim van Wissen (offg), Tilla Thehu-Claessens en voor Tony Thomissen (offg)
   
MAANDAG 24 maart   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met Harmonie “Heer Vooruit” en Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Giel Heuts en Cecile Heuts-Bovens, Lambert Geelen en Elies Bisscheroux, als 3e jaardienst voor Harrie Willems, voor Marco Knubben, Jacky Knubben, Elena Leslie, voor echtel. Schrijnemakers-Schoonbrood, Jacques Schrijnemakers, Jo Borro, Jef Nelissen, Marie Radschilders-Schrijnemakers, voor Elly Jamin- van Hees (offg) en voor Jos Senden en Maria Pregter
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Intenties: als jaardienst voor Jef Heuts en voor overl. ouders Frijnts – van Gastel
   
DINSDAG 25 maart  
De viering van het hoogfeest Maria Boodschap wordt dit jaar verplaatst naar maandag 31 maart
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Anna Jacobs-Knubben (offg)
   
WOENSDAG 26 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lambèr Kerssemeeckers (offg) en ter ere van O.L.Vrouw uit dankbaarheid
   
DONDERDAG 27 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor de zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 28 maart  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 9 maart werd in de parochiekerk van Heer, Evi Beusen, Rabbelsgaard 8, door het H.Doopsel opgenomen in de gemeenschap van de Heer.
Dopeling, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
5 maart, Mia Retrae-Janssen, 86 jaar, Veldstraat 20A04, uitvaartdienst te Heer op 10 maart.
Moge zij nu in Gods vrede rusten.

MOTORZEGENING
Zaterdag 15 maart om 10.00 uur zal weer de jaarlijkse motorzegening plaats vinden op het Kerkplein.

AFWEZIGHEID PASTOOR/BEREIKBAARHEID PAROCHIEBUREAU
Van 25 maart tot en met 4 april a.s. is pastoor Horsch afwezig en het parochiebureau niet bezet. In dringende gevallen kan men zich wenden tot kapelaan R.Maenen, tel 361 00 60 . In noodgevallen, bij onbereikbaarheid van de kapelaan tel. 631 45 00.

VASTENAKTIE 2008
De Vastenaktie in de parochies Heer en De Heeg is dit jaar gericht op het bisdom Lodwar in Kenia, met speciale aandacht voor verbetering aldaar in de gezondheidszorg, autonomie en leefomstandigheden, met aandacht voor blinden, slechtzienden en kansarme jongeren.
Tezamen met de Vastenaktie van ons bisdom en in samenwerking met andere parochies van Maastricht willen wij het zwaar getroffen Kenia de helpende hand reiken.
Voor dit doel zijn speciale offerblokken geplaatst achter in onze twee parochiekerken.
Giften voor deze aktie kunnen ook worden overgemaakt op bankrekening 11 98 00 039 t.n.v. Parochie St. Petrus Banden Heer-Maastricht, of rekening 11 98 11 855 t.n.v. Parochie HH.Monulfus en Gondulfus De Heeg-Maastricht. In beide gevallen graag onder vermelding van: “Vastenaktie 2008.”

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007