Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 11   10 - 16 maart 2007
ZATERDAG 10 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 11 maart - Derde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met “Evolution”
Intenties: voor Pierre Habets
12.30 uur H.Mis voor Poolse gelovigen
DINSDAG 13 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
DONDERDAG 15 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 16 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 11   10 - 16 maart 2007
ZATERDAG 10 maart
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Wiel Prikken, als zeswekendienst voor Enny Boers-van Beek, als jaardienst voor Victor v.d.Booren, voor Johan Vrijhoeven (offg) en José Penders-Claessens (offg)
ZONDAG 11 maart - Derde Zondag van de Veertigdagentijd
08.30 uur H.mis
Intenties: voor Dennis Aarts (offg)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als zeswekendienst voor Giel Heijnen, als jaardienst voor Josephus Hubertus Retrae, als jaardienst voor Bert Retrae, als jaardienst voor Leo Aarts en voor overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx
MAANDAG 12 maart
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts- van Gastel, Louis Beckers en voor de zielen in het vagevuur
DINSDAG 13 maart
09.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Leo Jacobs en ter ere van de H.Antonius
WOENSDAG 14 maart
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor ouders Janssen-Smeets, Frans de Vroom en Tilla Thehu-Claessens
DONDERDAG 15 maart
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Albert Ringhs (offg), echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor de stervende zondaars
VRIJDAG 16 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. fam. Konings-Rethero en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPZONDAGEN DE HEEG
6 Mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
26 Februari Jean Huysmans, 71 jaar, Dr.Willemsstraat 40.
26 Februari, Harie Aarts, 84 jaar, Dorpstraat 48.
Mogen zij nu aanzitten in Gods Rijk van eeuwige vrede en geluk.

WEEKAGENDA
Maandag 12 maart, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Dinsdag 13 maart, 20.00 uur, pastorie: Huwelijksvoorbereidingsavond.
Woensdag 14 maart, 13.30 uur, parochiezaaltje De Heeg: Gezinsmisclub.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

VASTENACTIE 2007
Dit jaar is als Vastenactie van onze twee parochies gekozen voor twee projecten, één in Indonesië en één in Guatamala. Met het bijeengebrachte geld zullen we verschillende doelen dienen, zoals de renovatie van een scholencomplex op het eiland Sulawesi (Indonesië), waarvan de werkzaamheden nog maar halverwege zijn, terwijl het geld al op is. Ook willen wij bijdragen aan de bouw van een nieuwe kerk, de reparatie van het dak van de kathedraal van San Marcos en aan de opvang van voormalige prostituees in Guatamala.
U kunt uw bijdrage aan deze actie ook overmaken op bankrekening nr. 119896311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, o.v.v. “Vastenactie 2007”.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007