Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 11   11 - 17 maart 2006
ZATERDAG 11 maart  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: uit dankbaarheid vanwege een verjaardag
 
ZONDAG 12 maart   -   Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang koor “Evolution”
 
DINSDAG 14 maart  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zielenheil van een familie
 
DONDERDAG 16 maart  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uurr
 
VRIJDAG 17 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening.
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 11   11 - 17 maart 2006
ZATERDAG 11 maart  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Lieske Heunen-Janssen, als jaardienst voor Sjoke Thiessens, voor Fré Heuts (offg), Guillaume Beckers (offg) en voor overl. ouders Biesmans
 
ZONDAG 12 maart   -   Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor Bèr Cilissen
9.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Josephus Hubertus Retrae, als jaardienst voor Bert Retrae, voor Lieke Smeets-Cloot (offg), voor overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx en voor de zielen in het vagevuur
 
MAANDAG 13 maart  
19.00 uurr Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Leo Jacobs, voor overl. ouders Frijnts – van Gastel en voor de verlaten zielen
 
DINSDAG 14 maart  
19.00 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Rochus, als jaardienst voor ouders Janssen-Smeets, Math. Hendrix (offg), Martin Lamkin en voor Tilla Thehu-Claessens
 
WOENSDAG 15 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Berth. Nelissen-Quaden
 
DONDERDAG 16 maart  
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero
 
VRIJDAG 17 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. echtpaar Rie en Jan Fievez- van Es (offg), Lies Josquin, Jeanne Nillesen-Quaden, voor Leen Geyselaers en voor een zieke

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
In parochiekerk De Heeg: Damian Nguyen, Hogeweg 6 Gronsveld.
In parochiekerk Heer: Mitch Vernaus, Math. Heugenstraat 22.
Met de ontvangst van dit H.Sacrament, werden deze kinderen herboren tot een nieuw leven, tot kinderen van God.
Ouders en familieleden van harte proficiat!

 

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 7 mei, 18 juni en 2 juli. Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

 

MOTORZEGENING
Zaterdag 11 maart, om 10.00 uur, vindt op het Kerkplein te Heer de jaarlijkse motorzegening plaats, op initiatief van de Maastrichtse Motorclub ¨t Kölke¨.
Ook niet-leden van deze club zijn met hun motoren welkom!

 

WEEKAGENDA
Woensdag 8 maart, 13.30 uur, parochiezaal De Heeg, Gezinsmisclub met zangoefening communicanten. Alle overige kinderen zijn welkom!
Vrijdag 10 maart, 19.00 uur, parochiezaal De Heeg, bijeenkomst ¨Teen Spirit¨, oefenen liederen H.Vormsel.
Vijdag 10 maart, 19.45 uur, kapelanie, werkgroep ¨Wereldkerk¨.
Zaterdag 11 maart, 13.00 uur, Petrushofje, bijeenkomst misdienaars De Heeg en Heer.
Woensdag 15 maart, 13.30-15.30 uur, parochiezaal De Heeg, biechtviering vormelingen De Heeg en Heer.
Woensdag 15 maart, 20.00 uur, pastorie Heer, werkgroep ¨Parochieel Leven¨ met poetsters kerk, kosters en leden bloemengroep.
Vrijdag 17 maart, 09.00 uur, parochiekerk Heer, oefenen vormelingen Heer.
Vrijdag 17 maart 16.00 uur, parochiekerk De Heeg, oefenen vormelingen De Heeg.

 

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 9 en 16 maart, 20.15 uur, Woordvieringen.
Zaterdag 11 en 18 maart, 20.30 uur, Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

 

GELOOFVERDIEPINGSDAVONDEN
Dinsdag 7 en 14 maart, donderdag 9 en 16 maart, 20.15 uur parochiekerk De Heeg.
Donderdag 16 maart wordt deze avond gevierd met hulpbisschop Mgr. E. de Jong.

 

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER
De collecte voor dit doel, gehouden in het weekeinde 4-5 maart jl. bracht € 369.58 op. Dank aan de gevers!

 

VASTENACTIE 2006
Dit jaar vraagt de werkgroep Wereldkerk in de Veertigdagentijd uw bijdrage voor een project in Kroatië, genaamd “Jakljan”.
Op het eilandje Badija voor de Kroatische kust, in een 800 jaar oud Benedictijner klooster, dat jaren lang leeg stond, kunnen slachtoffers van de Balkanoorlog op verhaal komen. Deze gruwelijke strijd heeft zoals de media ons uitvoering berichtten en toonden, veel slachtoffers geeist. Ook nu leven er in Bosnië/Herzegowina nog veel slachtoffers van deze krijg, slachtoffers als weeskinderen en weduwvrouwen met of zonder kinderen die nu nog in vaak erbarmelijke omstandigheden met weinig of in het geheel geen inkomen, in vaak verwoeste onderkomens moeten leven.
De franciscaner pater Jozo Zovko heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met een aantal priesters, religieuzen, artsen en vrijwillige helpers afkomstig uit alle werelddelen, biedt hij deze kinderen en weduwvrouwen, ziek of gezond, voor een periode gratis verblijf aan in Jakljan.Voor de gasten is er dagelijks een goed gevuld programma. De dag wordt gevuld met sport, spel, studie en dagelijkse eucharistieviering. De oude kloosterkerk wordt nu hersteld en zal binnenkort weer voor de eredienst worden gebruikt. Meer dan duizend vrouwen en kinderen hebben in Jakljan reeds van de gastvrijheid genoten.
Zoals Toni, een van de kinderen die na zijn verblijf Jakljan schreef “Jakljan is het mooiste eiland van de wereld, want daar heerst vrede, stilte en is er de zee. Nieuwe vriendschappen worden daar gesloten. Graag ging ik daar naar de kerk, zwemmen en voetballen. Alles is er zo netjes en schoon”.
Het gehele project Jakljan drijft op de giften die uit de gehele wereld worden bijeengebracht en op de vrijwilligers die zich daar inzetten.
Met uw bijdrage aan de vastenactie steunt u de weeskinderen en weduwen die in Bosnische oorlog zo veel verschrikkelijks hebben ervaren en er trauma’s van hebben overgehouden.
Achter in de kerk staan offerblokken waar u uw bijdrage in kunt deponeren.

 

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ROME
Van 30 augustus tot en met 8 september a.s. kunnen parochianen van De Heeg en Heer deelnemen aan een bedevaart per bus naar Rome.
Op de heenreis wordt overnacht in Chateauneuf-le-Gaulure (Fr) en San Damiano (I), op de terugweg in Turijn (I) en Paray-le-Monial (Fr). Bezoeken worden o.a. gebracht aan Assisi en Taizé. De deelnemers verblijven 6 dagen in Rome. De totale reissom bedraagt € 735.00. Toeslag voor een éénpersoonskamer € 130.00.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij mevr. Marie-José Sullot, parochiebureau, pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 17.00 uur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007