Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 11 t/m 14   11 maart - 2 april 2018
ZONDAG 11 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 18 maart   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 25 maart   -   Palmpasen
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zullen de palmtakjes worden gezegend
   
VRIJDAG 30 maart   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor, ter herdenking van het lijden en stervan van de Heer
   
ZATERDAG 31 maart   -   Stille Zaterdag
18.30 uur Paaswake met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw


ZONDAG 1 april   -   Eerste Paasdag
11.30 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor diaken Ber Goessen en overleden familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 11 t/m 14   11 maart - 2 april 2018
ZONDAG 11 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Maria Jaron-Arciszewska, voor Nelly Houben-Puts en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 18 maart   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Stan Lubsina, als jaardienst voor Pierre Douven, als jaardienst voor Bertha Kerssemakers en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
   
MAANDAG 19 maart   -   H. Jozef
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
ZATERDAG 24 maart  
17.45 uur Gezinsmis met samenzang
Intenties: als vooravondviering van Palmpasen


ZONDAG 25 maart   -   Palmpasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Nelly Houben-Puts
Tijdens de viering zullen de palmtakjes worden gezegend
   
MAANDAG 26 maart  
19.00 uur Boeteviering met aansluitend de H. Mis
Intenties: voor de slachtoffers van natuurrampen
   
DONDERDAG 29 maart   -   Witte Donderdag
17.00 uur Rondbrengen Paascommunie aan zieken en thuiszittenden
19.00 uur H. Mis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor priesterroepingen.
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de Vastenactie
Aansluitend nachtelijke aanbidding van het H. Sacrament, met om 22.30u de Completen en op vrijdag om 7.45u sluiting met de Lauden
   
VRIJDAG 30 maart   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst met samenzang, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
   
ZATERDAG 31 maart   -   Stille Zaterdag
21.00 uur Paaswake
Intenties: voor vrede in de wereld
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 april   -   Eerste Paasdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Jef Heuts, voor Annette Mullenders-Prikken, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 2 april   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met het Kon. St. Caeciliakoor en Harmonie Heer Vooruit
Intenties: voor Henk Budy en voor Ron Budy

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Zaterdag 17 maart, 10.00u kerkplein Heer, motorzegening.
- Maandag 19 maart, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad.

Overleden
- 25 januari, Maria Jaron-Arciszewska, 71 jaar.
- 24 januari, Albertine Wetzels-Clermont, 87 jaar.
- 30 januari, Stan Lubsina, 88 jaar.
- 3 februari, Victor Gerits, 88 jaar.
- 7 februari, Jef Konings, 76 jaar.
- 9 februari, Pierre Beckers, 70 jaar.
- 14 februari, Wil Dassen, 75 jaar.
- 15 februari, Ed Souren, 89 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 4 februari werd in Heer gedoopt: Mila Vos.
Moge zij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

Aanbidding van het H. Sacrament

Na de eucharistieviering op Witte Donderdag in Heer wordt het H. Sacrament overgebracht naar een zijkapel van de kerk, waar het wordt bewaard voor de Communie-uitreiking op Goede Vrijdag. Vanaf deze overbrenging tot de morgen van Goede Vrijdag bestaat de mogelijkheid tot stille aanbidding van het H. Sacrament. De aanbidding wordt om 22.30u onderbroken voor het Completengebed en op Goede Vrijdag om 07.45u afgesloten met het Laudengebed. De parochianen worden opgeroepen deel te nemen aan de aanbidding. Laten wij hiermede de Heer onze dankbaarheid tonen voor de instelling van het H. Sacrament.

Attentie

- Op zaterdag 24 maart is er in Heer om 17.45u een Gezinsmis i.v.m. Palmpasen.
- In De Heeg zijn er geen vieringen op Witte Donderdag en 2e Paasdag.
- In De Heeg is de H. Mis op 1e Paasdag niet om 11.15u, maar om 11.30u!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007