Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 11 & 12   9 - 22 maart 2013
ZONDAG 10 maart   -   Vierde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts
 
ZONDAG 17 maart   -   Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 11 & 12   9 - 22 maart 2013
ZATERDAG 9 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sjoke Thiessens en voor Wim Jacobs
   
ZONDAG 10 maart   -   Vierde zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: aals jaardienst voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Mattie Scaf (offg), voor overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx en voor Marie Pakbiers-Retrot (offg)


MAANDAG 11 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
 
DINSDAG 12 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 13 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overledenen van de fam. Konings-Rethero
   
DONDERDAG 14 maart  
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtl. Thehu-Claessens

 
VRIJDAG 15 maart 
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de smarten van Jezus in de Hof van Olijven
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 16 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Lieske Heunen-Janssen
   
ZONDAG 17 maart   -   Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Pierre Douven, voor Hub Dassen (offg), voor Peter Geerlings (offg)
 
MAANDAG 18 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
DINSDAG 19 maart   -   H. Jozef, bruidegom v.d. H. Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

 
WOENSDAG 20 maart 
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 21 maart 
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 22 maart  
18.30 uur
Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op zondag 3 maart werd in Heer gedoopt:
Luna Tumulero, Ridder van Heerstraat 11.
Moge zij uitgroeien tot een blije christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

- 17 februari, Wim Janssen, 88 jaar, burg. Lespinassestraat 12.
Moge hij voorgoed thuis zijn bij God.

WEEKAGENDA

- Dinsdag 12 maart, 21.00u zaaltje kerk De Heeg, jaarvergadering Monulfus- en Gondulfuskoor.
- Zaterdag 16 maart, 10.00u kerkplein Heer, motorzegening.
- Maandag 18 maart, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Dinsdag 19 maart, 20.00u Vlinderboom, ouderavond communicanten Heer.
- Woensdag 20 maart, 20.00u zaaltje kerk De Heeg, ouderavond communicanten De Heeg.

OPBRENGST GROOTONDERHOUD

De in de maand februari gehouden collectes voor het grootonderhoud brachten op in Heer € 129,57 en in De Heeg € 85,21.

ZIEKENHUIS (1)
Bezoek

Het beleid van het AZM ten aanzien van ziekenhuisbezoek vanuit de parochie is veranderd. Tot voor kort stelde de Dienst Geestelijke Verzorging een naamlijst beschikbaar van parochianen die in het ziekenhuis van Maastricht waren opgenomen. Voortaan zal echter iemand van de afdeling waar de zieke verblijft, dit telefonisch aan de parochie doorgeven als de patiënt dit wenst. Naar verwachting zal dit in feite weinig gebeuren. Daarom raden wij u dringend aan om zelf aan de parochie door te (laten) geven, wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen en graag bezoek namens de parochie ontvangt.

ZIEKENHUIS (2)
Bediening

Als we zeggen dat iemand door een priester wordt bediend, bedoelen wij dat die persoon het Sacrament van de Zieken ontvangt, de Ziekenzalving. Vroeger werd gezegd: “het Laatste Oliesel”.
Personeel van de Dienst Geestelijke Verzorging heeft nogal eens de neiging om een zogenaamde ziekenzalving toe te dienen, waarbij de indruk wordt gewekt dat de zieke het Sacrament van de Zieken ontvangt. Dit Sacrament kan echter alleen door een priester worden toegediend, maar het AZM heeft geen priesters in dienst en bovendien zijn de meeste medewerkers van deze dienst niet eens katholiek. En dus is het zeer raadzaam om voor de Ziekenzalving contact op te nemen met het parochiebureau, de pastoor, of één van de kapelaans.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007