Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 11 & 12   7 - 20 maart 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 7 maart  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 8 maart   -  Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang koor “Jokola”
Intenties: voor Ber Goessen
13.00 uur Poolse H.Mis
   
ZATERDAG 14 maart
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met zang jongerengroep
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 15 maart   -   Derde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Ber Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 11 & 12   7 - 20 maart 2009
ZATERDAG 7 maart
19.30 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Annie Godding-Wijts, als jaardienst voor Sjoke Thiessens, als jaardienst voor Sjeng Schuffelers, als jaardienst voor Jef en José Penders-Claessens, voor Lei Aarts (offg), Maria Ramaekers-Weijenberg (offg), Lies Schuffelers-Nelissen (offg) en voor echtel. Smeets-Mennens, Alphons en Alex Smeets
   
ZONDAG 8 maart   -   Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Marie Wolfs-Kicken, als jaardienst voor Josephus Hubertus Retrae, als jaardienst voor Bert Retrae, als jaardienst voor Mia Pinckaerts, voor echtel. Welzen-Walraven, overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx en voor Jef Westenberg
   
MAANDAG 9 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DINSDAG 10 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 11 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 12 maart   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 13 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 14 maart  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ferry Beekman, als jaardienst voor Jean en Virgenie Lemeer-Aussems, als jaardienst voor Maria Schouteten-Lardenoye, als jaardienst voor Lieske Heunen-.Janssen, als jaardienst voor ouders Janssen-Smeets, voor Lei Aarts (offg), voor Maria Ramaekers-Weijenberg (offg), Tilla Thehu-Claessens en Frien Raemaekers-van Wunnik (offg)
   
ZONDAG 15 maart  -  Derde Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang  Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Sjo Thoma (offg) en Jos Baguette-Claes (offg)
   
MAANDAG 16 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mevr. Alken, Harold Meertens (vanwege verjaardag), voor Leonie Meertens-Prikken en voor een zekere intentie
   
DINSDAG 17 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Konings-Rethero
   
WOENSDAG 18 maart   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg), Lies Paulissen-Meijers (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 19 maart   -   Hoogfeest van de H.Jozef, bruidegom van de H.Maagd Maria
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis met zang Dameskoor St.Petrus’ Banden
Intenties: voor Leon Vranken (offg)
   
VRIJDAG 20 maart    
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin, voor Lies Schuffelers-Nelissen en uit dankbaarheid t.g.v. een jubileum
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Donderdag 5 maart, 20.00 uur, pastorie: huwelijksvoorbereidingsavond.
Maandag 9 maart, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Dinsdag 10 maart, 19.30 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden
Donderdag 12 maart, 20.00 uur, pastorie: huwelijksvoorbereidingsavond.
Zaterdag  14 maart, 10.00-11.30 uur, kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Zaterdag 14 maart, 10.00 uur, Kerkplein Heer: zegening motoren.
Maandag 16 maart, 20.00 uur, kapelanie: werkgroep 1e H.Communie en H.Vormsel.

OVERLEDEN
14 feb. Jes Weerts-Daemen, 84 jr, Steegstraat 51.
16 feb. Leo Meijers, 93 jr, corr.adres Kruisboogruwe 29.
16 feb. Jef Ramaekers 87 jr, Providentia.
25 feb. Jef Dirix, 86 jr, Haspengouw 61.
1 mrt, Ronald Wetzels, 42 jr, Dorpstraat 52D.
Mogen zij voor altijd met God verenigd zijn.

CATECHESE-AVONDEN
De Blijde Boodschap dat God in u gelooft en dat Hij van u houdt zoals u bent, zal klinken in de catechese-avonden voor iedereen die wil kennis maken met de rijkdom van het geloof.  Aan jongeren en volwassenen wordt deze prachtige gelegenheid om het geloof te verdiepen nu gratis aangeboden en wel op dinsdagen en donderdagen van 20.00 tot 21.00 uur in de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor het gemeenschapshuis “De Boeckel”.

VACATURE IN HET KERKBESTUUR
Het kerkbestuur van de parochies van Heer en De Heeg is op zoek naar een nieuwe penningmeester omdat de huidige, John Lambrix, wegens drukke werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden zijn functie niet zo goed kan blijven uitoefenen. De nieuwe penningmeester kan rekenen op ondersteuning bij de uitvoering van zijn taak.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden aan het Parochiebureau.

HET MONULFUS- EN GONDULFUSKOOR ZINGT IN HEER
Het Monulfus- en Gondulfus-koor  uit De Heeg luistert op zondag 15 maart om 09.45 uur en op zaterdag 21 maart om 19.15 uur in de kerk van Heer de H.Mis op. Dit is het kerkelijk zangkoor van de gelijknamige parochie van De Heeg en zingt meestal vierstemmige muziek. Het koor is opgericht op 2 februari 1978, door de toenmalige pastoor, nu bisschop Fr. Wiertz en bestaat nu dus 31 jaar. Naast de dirigent en de organisatie heeft het koor 21 leden.

COLLECTEN GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
De in de maand februari voor dit doel gehouden kerkcollecten brachten in Heer op € 619.91 in De Heeg € 104.72

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007