Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10   4 - 10 maart 2006
ZATERDAG 4 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 5 maart - Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Peter Houthuizen
DINSDAG 7 maart - H.Perpetua en Felicitas, martelaressen
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 9 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
VRIJDAG 10 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10   4 - 10 maart 2006
ZATERDAG 4 maart
10.30 uur H.Mis t.g.v. het 60-jarig huwelijksjubileum echtpaar Hub. Retrae-Janssen
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Victor v.d.Boorn, als jaardienst voor ouders Konings-Albertz, als 1e jaardienst voor mevr. van Dorp-Heuts, als jaardienst voor Jef Penders, voor echtel. Smeets-Mennens, Alphons Smeets en Alex Smeets, voor Fré Heuts (offg), Jeanny Debie-Amory (offg), Giel Heuts (offg), Ronnie Kostons (offg), Jan Ritterbex (offg) en voor Anny Essers-Haenen (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 5 maart - Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor echtel. Welzen-Walraven
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Chrétien Bouvrie, als jaardienst voor echtpaar Frans Heuts en Greta Aarts, voor Jef Westenberg (offg), ecthel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze twee vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst
MAANDAG 6 maart
19.00 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor Bert Retrae, Louis Beckers, Pierre Konings (vanwege buurt) en Hay Peters (offg)
DINSDAG 7 maart - HH.Perpetua en Felicitas, martelaressen
19.00 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts- van Gastel en ter ere van de H.Antonius
WOENSDAG 8 maart
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
DONDERDAG 9 maart
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
VRIJDAG 10 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Annie Visser, voor Lies Josquin en voor de stervende zondaars

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 16 april, 7 mei, 18 juni en 2 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VESPERDIENST
Zondag 5 maart, begin van de Veertigdagentijd, is er om 17.00 uur in de parochiekerk van Heer een gregoriaanse vesperdienst.
De gregoriaanse gezangen worden onder leiding van Peter Schroen verzorgd door de Schola Cantorum van het Kon. Sint Caeciliakoor en het Chorum Gregorianum Z.Limburg.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Dinsdag 7 en donderdag 9 maart, 20.15 uur, parochiekerk De Heeg.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 2 en 9 maart, 20.15 uur: Woordviering.
Zaterdag 4 en 11 maart, 20.30 uur: Eucharistieviering.
Deze vieringen worden gehouden in parochiekerk De Heeg.
Zondag 5 maart, 11.30 uur, Conviventie in het Petrushofje.

VASTENACTIE 2006
Dit jaar vraagt de werkgroep Wereldkerk in de Veertigdagentijd uw bijdrage voor een project in Kroatië, genaamd “Jakljan”.
Op het eilandje Badija voor de Kroatische kust, in een 800 jaar oud Benedictijner klooster, dat jaren lang leeg stond, kunnen slachtoffers van de Balkanoorlog op verhaal komen. Deze gruwelijke strijd heeft zoals de media ons uitvoering berichtten en toonden, veel slachtoffers geeist. Ook nu leven er in Bosnië/Herzegowina nog veel slachtoffers van deze krijg, slachtoffers als weeskinderen en weduwvrouwen met of zonder kinderen, die nu nog onder vaak erbarmelijke omstandigheden met weinig of in het geheel geen inkomen, in vaak verwoeste onderkomens moeten leven.
De franciscaner pater Jozo Zovko heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met een aantal priesters, religieuzen, artsen en vrijwillige helpers afkomstig uit alle werelddelen, biedt hij deze kinderen en weduwvrouwen, ziek of gezond, voor een periode gratis verblijf aan in Jakljan.Voor de gasten is er dagelijks een goed gevuld programma. De dag wordt gevuld met sport, spel, studie en dagelijkse eucharistieviering. Meer dan duizend vrouwen en kinderen hebben in Jakljan reeds van de gastvrijheid genoten. Zoals Toni, een van de kinderen die na zijn verblijf Jakljan schreef: “Jakljan is het mooiste eiland van de wereld, want daar heerst vrede, stilte en is er de zee. Nieuwe vriendschappen worden daar gesloten. Graag ging ik daar naar de kerk, zwemmen en voetballen. Alles is er zo netjes en schoon”.
Het gehele project Jakljan drijft op de giften die uit de gehele wereld worden bijeengebracht en op de vrijwilligers die zich daar inzetten.
Met uw bijdrage aan de vastenactie steunt u de weeskinderen en weduwen die in Bosnische oorlog zo veel verschrikkelijks hebben ervaren en er trauma’s van hebben overgehouden.
Achter in de kerk staan offerblokken waar u uw bijdrage in kunt deponeren.
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening nr. 11 98 96 311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St.Petrus Banden Heer-Maastricht o.v.v. Vastenactie 2006.

WEBSITES
Momenteel beschikken de parochies Heer en De Heeg ieder over een eigen website t.w. www.parochieheer.nl en www.parochiedeheeg.nl.
In het kader van de samenwerking tussen de twee parochies is er nu voor beide parochies één website nl. www.heerdeheeg.nl
Beschikt u over een computer, werkt u met internet? Raadpleeg eens deze site, ze geeft interessante informatie!!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007