Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10 t/m 15   5 maart - 8 april 2016
Attentie:
- In De Heeg zijn er geen vieringen op Witte Donderdag en 2e Paasdag.
- In De Heeg is de H. Mis op 1e Paasdag niet om 11.15u, maar om 11.30u!


ZONDAG 6 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 13 maart   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
   
ZONDAG 20 maart   -   Palmzondag
11.15 uur H. Mis met met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
VRIJDAG 25 maart   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Dienst met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor, ter herdenking van het lijden en sterven van de  Heer
   
ZATERDAG 26 maart   -   Stille Zaterdag
18.30 uur Paaswake met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 27 maart   -   Eerste Paasdag
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 3 april   -   Tweede zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10 t/m 15   5 maart - 8 april 2016
Attentie:
- Op woensdag 23 maart is er geen H. Mis in Heer.

ZATERDAG 5 maart   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de ouders Konings-Albertz en voor de slachtoffers van terreur en zinloos geweld
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de echtl. Piters-Habets, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 12 maart   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jean Hendrix, voor Lenie Hendrix-Slangen, voor Erwin Prikken en voor de zielen in het vagevuur
   
ZONDAG 13 maart   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 19 maart   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Gini Claessens, als jaardienst voor Bertha Kerssemakers-Piters, als jaardienst voor Marieke Schouteten-Lardenoye en voor Guus Schouteten
   
ZONDAG 20 maart   -   Palmzondag
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Rinie Klinckhamers en als jaardienst voor Pierre Douven
   
MAANDAG 21 maart
19.00 uur Boeteviering met aansluitend de H. Mis
Intenties: voor slachtoffers van zinloos geweld
   
DONDERDAG 24 maart   -   Witte Donderdag
17.00 uur Rondbrengen Paascommunie aan zieken en thuiszittenden
19.00 uur H. Mis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Jos Senden en Maria Pregter
   
VRIJDAG 25 maart   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Dienst met samenzang, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
   
ZATERDAG 26 maart   -   Stille Zaterdag
21.00 uur Paaswake met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor vrede in de wereld
   
ZONDAG 27 maart   -   Eerste Paasdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de overl. ouders Retae-Janssen en zoon Bert, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de zielen in het vagevuur
   
MAANDAG 28 maart   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met het Kon. St. Caeciliakoor en Harmonie Heer Vooruit
Intenties: voor Ron Budy en voor Henk Budy
ZATERDAG 2 april   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Karel Ropers
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 april   -   Tweede zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 14 maart, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (voorheen kerkbestuur).
- Zaterdag 19 maart, 10.00u kerkplein Heer, motorzegening.

Overleden
- 9 februari, Gini Claessens, 56 jaar.
Moge zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Vooraankondiging lezingen
Op donderdag 7, 14, 21 en 28 april zullen er ‘s avonds lezingen worden gehouden over de Barmhartigheid. Op donderdag 7 april zal deze worden verzorgd door Mgr. De Jong en op 14, 21 en 28 april door kapelaan R. Van Attekum.  De lezingen zullen plaats vinden in het zaaltje onder de kerk van De Heeg.

Aanbidding van het H. Sacrament

Na de eucharistieviering op Witte Donderdag in Heer wordt het H. Sacrament overgebracht naar een zijkapel van de kerk, waar het wordt bewaard voor de Communie-uitreiking op Goede Vrijdag. Vanaf deze overbrenging tot de morgen van Goede Vrijdag bestaat de mogelijkheid tot stille aanbidding van het H. Sacrament. De aanbidding wordt om 22.30u onderbroken voor het Completengebed en op Goede Vrijdag om 07.45u afgesloten met het Laudengebed. De parochianen worden opgeroepen deel te nemen aan de aanbidding. Laten wij hiermede de Heer onze dankbaarheid tonen voor de instelling van het H. Sacrament.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007