Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10 t/m 14   4 maart - 2 april 2017
Attentie: Op Aswoensdag is er geen H. Mis in De Heeg

ZONDAG 5 maart   -   Eerste zondag van de Vastentijd
11.15 uur Gezinsmis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 maart   -   Tweede zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 19 maart   -   Derde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 26 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
11.15 uur Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 2 april   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10 t/m 14   4 maart - 2 april 2017
Attentie:
In de Vastentijd is in Heer op donderdag om 18.00u aanbidding en op vrijdag om 18.30u het bidden van de kruisweg

ZONDAG 5 maart   -   Eerste zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Konings-Albertz, voor de echtl. Piters-Habets, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 maart   -   Tweede zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Bertien Lardenoye, als jaardienst voor Martin Nelissen, als jaardienst voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de echtl. Gortmans-Galle en voor de zielen in het vagevuur
   
ZONDAG 19 maart   -   Derde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Jean Janssen, als jaardienst voor Pierre Douven, als 1e jaardienst voor Pie Beckers en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 26 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Tiny Smeets-Dassen en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 2 april   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
09.45 uur
Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Bertien Lardenoye, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 13 maart, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad.
- Maandag 27 maart, 20.00u Pastorie, vergadering Kerkbestuur (Federatie).

Overleden

- 24 januari, Klien Lutgens-Snijders, 92 jaar
- 29 januari, Jean Janssen, 94 jaar
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

Op zondag 12 februari werd in Heer gedoopt: Julie Schiepers.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007