Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10 t/m 14   28 februari - 3 april 2015
ZONDAG 1 maart   -   Tweede zondag van de Vasten
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Miet Ummels-Nelissen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 8 maart   -   Derde zondag van de Vasten
11.15 uur H.Mis met zang van Evolution
   
ZONDAG 15 maart   -   Vierde zondag van de Vasten
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 22 maart   -   Vijfde zondag van de Vasten
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
   
ZONDAG 29 maart   -   Palmpasen
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DONDERDAG 2 april    -   Witte Donderdag
Geen H.Mis
   
VRIJDAG 3 april    -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Dienst met zang Monulfus- en Gondulfuskoor, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10 t/m 14   28 februari - 3 april 2015
Attentie
- Op woensdag 1 april is er geen H. Mis in Heer.

ZATERDAG 28 februari 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lies Aarts-Costongs (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 maart   -   Tweede zondag van de Vasten
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor als jaardienst voor Annie Raets-Thehu, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de echtl. Piters-Habets en voor overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 7 maart   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sjoke Thiessen, voor Lieske Peerlings-Ronckers (offg) en voor Johannes Hubertus Thomma
   
ZONDAG 8 maart   -   Derde zondag van de Vasten
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Marie-Louise Heijnen-Groenen (offg), voor Piet Kox, voor Piet van Gellekom en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 14 maart   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Marieke Schouteten-Lardenoye, voor Guus Schouteten en voor Martin Ringhs (offg)
   
ZONDAG 15 maart   -   Vierde zondag van de Vasten
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Jeanny Demas-Essers, als jaardienst voor de overl. ouders Aarts-Heuts, voor Quino van Zwieten en voor Marieke Heuts-Jorissen
   
ZATERDAG 21 maart  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lies Aarts Costongs
   
ZONDAG 22 maart   -   Vijfde zondag van de Vasten
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pierre Douven en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
   
WOENSDAG 25 maart   -   Aankondiging van de Heer
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor vrede in de wereld
   
ZATERDAG 28 maart   
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Ron Budy, voor Henk Budy en voor Lotte Wilders-Geerits
   
ZONDAG 29 maart   -   Palmpasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Harrie Brons en Truus Brons-Pachen
   
MAANDAG 30 maart   
19.00 uur Boeteviering met aansluitend de H. Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
WOENSDAG 1 april
Geen H.Mis
   
DONDERDAG 2 april   -   Witte Donderdag
17.00 uur Rondbrengen Paascommunie aan zieken en thuiszittenden
19.00 uur H. Mis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de Vastenactie
Aansluitend nachtelijke aanbidding van het H. Sacrament, met om 22.30u de Completen en op vrijdag om 7.45u sluiting met de Lauden
   
VRIJDAG 3 april   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Dienst met samenzang, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 30 maart, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering

Vieringen Pasen

Heer
Zaterdag 4 april 21.00u (Paaswake)
Zondag 5 april om 9.45u
Maandag 6 april om 9.45u
De Heeg
Zaterdag 4 april om 18.30u (Paaswake)
Zondag 5 april om 11.30u
Maandag 6 april geen H.Mis

Aanbidding van het H. Sacrament

Na de eucharistieviering op Witte Donderdag in Heer wordt het H. Sacrament overgebracht naar een zijkapel van de kerk, waar het wordt bewaard voor de Communie-uitreiking op Goede Vrijdag. Vanaf deze overbrenging tot de morgen van Goede Vrijdag bestaat de mogelijkheid tot stille aanbidding van het H. Sacrament. De aanbidding wordt om 22.30u onderbroken voor het Completengebed en op Goede Vrijdag om 07.45u afgesloten met het Laudengebed. De parochianen worden opgeroepen deel te nemen aan de aanbidding. Laten wij hiermede de Heer onze dankbaarheid tonen voor de instelling van het H. Sacrament.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007