Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10 & 11   3 - 16 maart 2012
ZONDAG 4 maart   -   Tweede zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijk van Cor en Annie Dassen en voor dochter Anita Dassen, als 4e jaardienst voor Gerda Nafzger-Custers en voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
ZONDAG 11 maart   -   Derde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10 & 11   3 - 16 maart 2012
ZATERDAG 3 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Konings-Albertz en voor echtl. Smeets-Mennens, Alphons Smeets en Alex Smeets
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 maart   -   Tweede zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Roos Dassen-Austen (offg), voor echtl. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 5 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. O.L.V. van Lourdes en voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 6 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 7 maart  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 8 maart 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 9 maart 
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 10 maart
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sjoke Thiessens en voor overleden familieleden en voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg)
   
ZONDAG 11 maart   -  Derde zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, als jaardienst voor Virgenie Lemeer-Aussems en  voor Jean Lemeer, voor echtl. Welzen-Walraven, voor overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx
   
MAANDAG 12 maart
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Bernadette en voor de zielen in het vagevuur
   
DINSDAG 13 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 14 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan en Wies Vromans en voor Tilla Thehu-Claessens
   
DONDERDAG 15 maart 
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. van de familie Konings-Rethero
   
VRIJDAG 16 maart 
18.30 uur
Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 5 maart, Aen de Wan, vergadering processiecommissie.
- Maandag 12 maart, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Zaterdag 17 maart, 10.00u kerkplein Heer, motorzegening.

1e COMMUNIE DE HEEG

Vanaf 2013 zal er in De Heeg nog maar één 1e Communieviering zijn. Deze viering zal in 2013 plaatsvinden op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei.

STILLE OMGANG AMSTERDAM
De Stille Omgang te Amsterdam zal dit jaar plaats vinden in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. Parochianen die aan deze ommegang willen deelnemen, kunnen gebruik maken van het vervoer per bus vanaf diverse opstapplaatsen in Zuid-Limburg. Deelname is toegestaan voor dames en heren. Prijs 20 Euro per persoon. Voor inlichtingen over opstapplaatsen, vertrektijden, kaartverkoop en aanmelding kan tot uiterlijk vrijdag 9 maart geschieden bij het parochiebureau Sint Servaas, Keizer Karelplein 3 Maastricht, op maandag t/m vrijdag tussen 10.00u en 12.30u. tel. 043-3212082.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING

Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voor komt dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan, of iemand anders namens de parochie. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw of een van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.

DOEL VAN DE VASTENACTIE

De opbrengst van de vastenactie van de parochies Heer en De Heeg zal dit jaar gaan naar het kindertehuis "St. Noa's Family" in Oeganda. Pater Piet Hooyschuur, die de leiding van dit tehuis heeft, kreeg in 2007 te horen dat St. Noah's Family ofwel opgeheven  zal moeten worden, ofwel naar een ander bisdom moest verhuizen. Als een geschenk uit de hemel kreeg hij enkele maanden na dit bericht een prachtig gratis aanbod, een stuk land met enkele gebouwen erop nabij Kampala in Oeganda. Maar om daar de kinderen te laten wonen, moesten er nog heel wat geldverslindende aanpassingen komen, alleen al een nieuwe omheining kostte € 25.000 en de meest dringende aanpassingen van het huis voor de jongens € 28.500. Dankzij de samenwerking met het Missiebureau van ons bisdom kon inmiddels heel wat  worden gerealiseerd. Het tehuis voor de meisjes (slaapplaatsen en een afdeling voor de keuken) moest echter geheel opnieuw worden gebouwd. Kosten circa € 100.000. De opbrengst van de huis-aan-huiscollecte en de collectes op Aswoensdag en Witte Donderdag willen wij aan dit mooie project ten goede laten komen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007