Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10 & 11   5 - 18 maart 2011
ZATERDAG 5 maart 
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 6 maart   -   Negende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met carnavalsvereniging 'De Kribbebieters"
Intenties: voor José Claessens-Stroom
 
WOENSDAG 9 maart   -   Aswoensdag; dag van vasten en onthouding, begin van de Veertigdagentijd
19.00 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering wordt de as gezegend en het askruisje opgelegd en wordt er geclollecteerd voor de Vastenactie van dit jaar, de uitbreiding/anpassing van een weeshuis in Oeganda. Dit weeshuis wordt geleid door pater Piet Hooyschuur, een missionaris uit Roermond.


ZATERDAG 12 maart 
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 13 maart   -   Eerste zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10 & 11   5 - 18 maart 2011
ATTENTIE!
Vanwege het schilderwerk in de kerk worden  de kerkdiensten tijdelijk gehouden in de kapel van klooster Opveld, Veldstraat 20. De aanvangstijden van de diensten op maandag/vrijdag blijven ongewijzigd. De hoogmis op zondag wordt verschoven van 09.45 naar 11.00 uur.

Op zaterdag 5 maart wordt de avondmis gevierd met de Carnavalsvereniging "De Sjraveleirs" De viering begint dan niet om 19.15 doch om 18.30 uur.

Op de carnavalsdagen maandag en dinsdag 7 en 8 maart  vervalt 's avonds  het bidden van het rozenhoedje en de H.Mis. Op deze twee dagen vindt de viering van de eucharistie plaats 's morgens om 09.00 uur.

Tijdens de Veertigdagentijd wordt  de aanbidding van het H.Sacrament verschoven van vrijdag naar donderdag. Op vrijdagavond wordt dan om 18.30 uur een kruiswegoefening gehouden.

ZATERDAG 5 maart
18.30 uur H.Mis met carnavalsvereniging "De Sjraveleirs"
Intenties: voor Hein Spauwen (offg), Lies Coninx-Walraven (offg), Harrie v.d.Bosch (offg), Frans de Groen (offg) en echtel. Smeets-Mennens, Alphons en Alex Smeets
   
ZONDAG 6 maart   -   Negende zondag door het jaar
11.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems (offg), echtel. Wetzen-Walraven, echtel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie


MAANDAG 7 maart   -   HH.Perpetua en Felicitas, martelaressen
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems (offg), Magda Roquet-Bouvrie, overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 8 maart  
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 9 maart  -   Aswoensdag; dag van vasten en onthouding, begin van de Veertigdagentijd
10.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus' Banden
Intenties: voor Jan Bannink en John Essers (offg)
Tijdens de viering wordt de as gezegend en het askruisje opgelegd en wordt er gecollecteerd voor de vastenaktie van dit jaar, de uitbreiding/aanpassing van een weeshuis in Oeganda. Dit weeshuis wordt geleid door pater Piet Hooyschuur, een missionaris uit Roermond.
   
DONDERDAG 10 maart 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament;  stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 11 maart 
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van een familie
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 12 maart
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Konings-Albertz, als jaardienst voor Sjoke Thiessens, als jaardienst voor Jean en Virgenie Lemeer-Aussems en voor de zielen in het vagevuur
   
ZONDAG 13 maart   -  Eerste zonder van de Veertigdagentijd
11.00 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Bertine Magermans-Ackermans (offg), Monica van Wijlick, overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx
   
MAANDAG 14 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems (offg), Tilla Thehu-Claessens en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 15 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. familie Konings-Rethero
   
WOENSDAG 16 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg
   
DONDERDAG 17 maart  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harold Meertens (vanwege verjaardag) en Leonie Meertens-Prikken
   
VRIJDAG 4 maart   -   H.Casimir
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Dinsdag 15 maart, 19.00 uur, pastorie: Vergadering Stichting Restauratie St.Petrus' Banden.
Dinsdag 15 maart, 20.00 uur, pastorie: Bijeenkomst Parochieel Leven.

BENOEMINGEN

Pastoor D.Eijssen van Heugem is met emeritaat gegaan. Met ingang van 27 februari jl. is pastoor P.Horsch benoemd tot administrator (plaatsvervangend) pastoor van de parochie Heugem en kapelaan R.Maenen tot kapelaan aldaar. Beiden behouden daarnaast hun huidige functies te Heer en De Heeg. Omtrent de eventuele verdere gevolgen van deze benoemingen, voor wat betreft het aantal kerkelijke vieringen en de aanvangstijden van deze vieringen in de drie parochies, is nog geen definitief besluit genomen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007