Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10 & 11   6 - 19 maart 2010
ZATERDAG 6 maart  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het onderhoudswerk  v.d. kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 7 maart   -   Derde zondag van de veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Lud Lindeman
Lud Lindeman is als militair naar Uruzgan uitgezonden. Moge God hem voor onheil behoeden, op voorspraak van de H.Jacobus de Meerdere, Ignatius van Loyola en Don Bosco. Dat zijn missie vruchtbaar mag zijn en dat hij weer veilig huiswaarts mag keren.
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het onderhoudswerk v.d.kerk
   
ZATERDAG 13 maart   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 14 maart   -   Vierde zondag van de veertigdagentijd
11.15 uur Gezinsmis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10 & 11   6 - 19 maart 2010
ZATERDAG 6 maart   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor overl. ouders Konings-Albertz, Thea Bronckers-Habets (offg) en echtel. Smeets-Mennen, Alphons en Alex Smeets
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 7 maart   -   Derde zondag van de veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 5e jaardienst voor Tos Heuts, als jaardienst voor Mia Retrae-Janssen, voor diaken Leon Prikken (offg), Leon Vranken (offg), Hub van Lieshout (offg), voor  echtel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 8 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DINSDAG 9 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor René Wiche (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 10 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H.Antonius, voor José en Jef Penders-Claessens en voor overledenen van een familie en vrienden
   
DONDERDAG 11 maart   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Harrie Smeets (offg)
   
VRIJDAG 12 maart   
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 13 maart   
19.15 uur Voorstelmis van de communicanten, met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Henk Perée (offg), Tina Seegers-Heuts (offg), Monica v. Wijk (offg) en voor Frien Ramaekers-v.Wunnik
   
ZONDAG 14 maart  -  Vierde zondag van de veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Jean en Virgenie Lemeer--Aussems, diaken Leon Prikken (offg), echtel. Vromans-Aussems (offg), Bertine Magermans-Ackermans (offg), Jean Rompelberg (offg), echtel. Welzen-Walraven, overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx, Tilla Thehu-Claessens en voor overl. ouders van een familie
   
MAANDAG 15 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. fam. Konings-Rethero
   
DINSDAG 16 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor mevr. Alken
   
WOENSDAG 17 maart   
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg) en Frans de Vroom
   
DONDERDAG 18 maart   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 19 maart   -   Hoogfeest v.d. H.Jozef, bruidegom v.d. H.Maagd Maria
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus' Banden
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg) en uit dankbaarheid
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
21 Feb. in De Heeg:  Bregje Nelissen, Kast.Kessenichstraat 69.
28 Feb. in De Heeg: Mila Wolters uit Kerkrade.
Dopelingen, ouders en familie: Proficiat!

OVERLEDEN
13 feb. Chrit Wilders, 85 jaar, Protonstraat 6.
18 feb. Sien Meijers-Leenders, 74 jaar, Akersteenweg 246.
21 feb. Ben Meurs, 73 jaar, Burg. Kessensingel 68.
22 feb. Jan Bijkerk, 79 jaar, Kerkhofweg 21.
23 feb. Henk Siebert, 80 jaar, Kerkhofweg 10.
26 feb. Hein Spauwen, 56 jaar, Protonstraat 2.
Mogen zij nu Gods eeuwig Rijk zijn binnengegaan.

WEEKAGENDA
Maandag 8 maart, 19.30 uur, pastorie: Stichting Restauratie St.Petrus' Banden.
Donderdag 11 maart, 20.00 uur, kerk De Heeg: huwelijksvoorbereidingsavond.
Maandag 15 maart, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.
Dinsdag 16 maart, 20.00 uur, pastorie: bijbelbgroep.
Donderdag 18 maart, 20.00 uur, kerk De Heeg: huwelijksvoorbereidingsavond.

MOTORENZEGENING
Zaterdag 13 maart, om 10.00 uur worden op het Kerkplein aan de Dorpstraat motoren gezegend. Alle motorberijders van onze parochies zijn hiervoor uitgenodigd.

OPBRENGST KERKCOLLECTEN
De collecte voor het schilderwerk kerk Heer in februari bracht op € 358.22. De collecte voor het onderhoud van de kerk in De Heeg bracht in februari op €124.77.

IN MEMORIAM PASTOOR HENK SISTERMANS S.C.J.
Zondag 21 februari jl. overleed in Kall-Sötenich pastoor Henk Sistermans, lid van de Congregatie van de Priesters van het H.Hart. Pastoor Sistermans werd geboren te Heer op 7 november 1921. Na zijn studies filosofie en theologie werd hij op 19 maart 1947 te Nijmegen tot priester gewijd. Op 2e Paasdag 1947 droeg hij in de St. Petrus' Bandenkerk te Heer zijn eerste plechtige H.Mis op. Na een korte tijd als provisor voor zijn congregatie en in de zielzorg in ons land te hebben gewerkt, vertrok hij in december 1948 als missionaris naar Brazilië. Na enige maanden wennen aan het klimaat en het leren van de taal, werd hij kapelaan in een grote parochie in het binnenland van Pernambuco, waar hij veel op paard onderweg was. Als kapelaan werkte hij vervolgens in een buitenwijk van Recife, waarna hij leraar werd aan de seminaries te Recife en Fortaleza. Na tot december 1966 als kapelaan te Macaxeira te hebben gewerkt, kwam hij in januari 1967 voorgoed naar Nederland, waar hij  verzwakt aankwam. Het werken in tropische hitte en de slechte leefomstandigheden waren hem te veel geworden. Na enige maanden rust bij zijn moeder in Heer, werd hij in 1967 benoemd tot kapelaan te Leyenbroek/Sittard. Op zijn verzoek aanvaardde hij een pastoorsfunctie in Duitsland, werkte in Kaars bij Neuss, in Bergheim en te Bonn-Oberkassel. Als rustend pastoor verkoos hij in Duitsland te blijven en assisteerde hij in Euskirchen en Kall-Sötenich. Op 25 maart 2007 vierde hij nog in Heer zijn 60-jarig priesterfeest met o.a. een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk. Op vrijdag 26 februari jl. vond de uitvaartdienst en zijn teraardbestelling plaats in Kall-Sötenich.
Het leven van deze aimabele priester heeft in dienst gestaan van de Kerk en zijn medemensen. Moge zijn leven een inspiratiebron zijn geweest en blijven voor velen en bidden wij dat hij nu mag deelnemen aan het hemels Paasfeest.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007