Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10 & 11   1 - 14 maart 2008
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 1 maart  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 2 maart   -   Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met koor “Slomsek”
Intenties: als zeswekendienst voor Patrick Wysoczanski
   
DONDERDAG 6 maart  
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
ZATERDAG 8 maart  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 9 maart   -   Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
12.30 uur Poolse H.Mis
   
DONDERDAG 13 maart  
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10 & 11   1 - 14 maart 2008
ZATERDAG 1 maart
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Jean Huysmans, als jaardienst voor overl. ouders Konings-Albertz, als jaardienst voor overl. ouders Mathieu Essers en Clara Essers-Haenen, voor Netta Ramaekers-Raemaekers (offg), Emma Vonk-v.d.Velden (offg), Ed Schiepers (offg), Wim Franssen (offg), Leon Schurgers (offg), echtel. Smeets-Mennens, Alphons Smeets en Alex Smeets
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 maart   -   Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Lies Jorissen-Essers, voor Hendrik Wolters (offg), echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), echtel Piters-Habets, echtel. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 3 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 4 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Paul Penders
   
WOENSDAG 5 maart  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lambèr Kerssemeeckers (offg)
   
DONDERDAG 6 maart  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de redding van de zielen
   
VRIJDAG 7 maart   -   HH.Perpetua en Felicitas, martelaressen - Eerste Vrijdag van de maand
18.30 uur Kruiswegoefening.
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor de overledenen van de fam. Douven-Wimmers, Lies Josquin, overl. ouders Frijnts-van Gastel, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 8 maart 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als vooravondviering van de Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd, als jaardienst voor Sjoke Thiessens en voor Jo Frederix (offg)
   
ZONDAG 9 maart   -   Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Josephus Hubertus Retrae, als jaardienst voor Bert Retrae, voor Netteke Thoma-Ackermans (offg), Liesbeth Vliegen- Wijts (offg), overl. ouders Lambert Willems en Netta Willems-Hendrikx en voor de zieken van de parochie
   
MAANDAG 10 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers
   
DINSDAG 11 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 12 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 13 maart  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis
Intenties: voor overl. fam. Konings-Rethero
   
VRIJDAG 14 maart  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Jansen-Smeets en voor Tilla Thehu-Claessens
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
20 februari, Gerda Nafzger-Custers, 61 jaar, Erasmusdomein 128D, uitvaartdienst De Heeg 25 februari.

WEEKAGENDA
Zaterdag 1 maart. 10.00-13.00 uur, kapelanie: bijeenkomst misdienaars, acolieten en Maria Meisjes.
Maandag 3 maart, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Woensdag 5 maart, 13.30-15.00 uur zaaltje De Heeg: gezinsmisclub.
Donderdag 6 maart, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.

VRIJWILLIG(ST)ERS GEVRAAGD
De kapelanie aan de Oude Kerkstraat 7, die sinds kort bewoond wordt door kapelaan R. Maenen, zal moeten worden schoongehouden. Dit zal zoals het zich laat aanzien, twee morgens in de week moeten geschieden. Zijn er in onze parochies een of meer vrijwillig(st)ers die deze werkzaamheden tegen een vrijwilligersvergoeding op zich willen nemen? Voor aanmelding of nadere informatie kunt u zich wenden tot het parochiebureau. (tel 3610028).

VASTENAKTIE 2008
De Vastenaktie in de parochies Heer en De Heeg is dit jaar gericht op het bisdom Lodwar in Kenia, met speciale aandacht voor verbetering in de gezondheidszorg, autonomie en leefomstandigheden, met aandacht voor blinden, slechtzienden en kansarme jongeren.
Tezamen met de Vastenaktie van ons bisdom en in samenwerking met andere parochies van Maastricht willen wij het zwaar getroffen Kenia de helpende hand reiken.
Voor dit doel zijn speciale offerblokken geplaatst achter in onze twee parochiekerken.

OPBRENGST COLLECTES GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
De voor dit doel gehouden kerkcollectes brachten in de maand februari in Heer op € 2120.80, in De Heeg € 774.72.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007