Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 24 december - 6 januari 2006

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


Let op: ParochieAgenda voor 2 weken!

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 1   24 december - 6 januari 2006
ZATERDAG 24 december - Kerstavond
17.00 uur Kleuterviering
19.00 uur Gezinsmis
21.00 uur H.Mis met Evolution
Intenties: voor overl. ouders Knubben-Prevaes en
dochter Annemieke, voor overl. ouders Haufman-Kolenburg en zoon Antoine, Jo Didderen en uit dankbaarheid
23.00 uur Nachtmis met Monulfus- & Gondulfuskoor
ZONDAG 25 december - Eerste Kerstdag / Geboorte van de Heer
11.15 uur H.Mis met Monulfus- & Gondulfuskoor
Intenties:
voor Mieke Hanssen en voor een bijzondere intentie
MAANDAG 26 december - Tweede Kerstdag / H.Stefanus, Martelaar
11.15 uur H.Mis
DINSDAG 27 december - Geen H.Mis
DONDERDAG 29 december - H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid voor iedereen die mij heeft bijgestaan bij mijn ziekte
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
VRIJDAG 30 december - Feest van de H.Familie, Jezus, Maria en Jozef
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
ZATERDAG 31 december - Oudejaarsavond / H.Silvester I, paus
17.45 uur H.Mis met Monulfus- & Gondulfuskoor
Intenties: als 1e jaardienst voor Pie Ummels
ZONDAG 1 januari - Nieuwjaarsdag / Hoogfeest van de H.Maria, Moeder van God
10.30 uur H.Mis met Ensemble Laudate
Intenties:
voor heilige priesters
DINSDAG 3 januari - H.Naam Jezus
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 5 januari - H.Gerlach, kluizenaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
VRIJDAG 6 januari - Eerste vrijdag van de maand
18.15 uur Vespers, Rozenhoedje, aanbidding H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 1   24 december - 6 januari 2006
ZATERDAG 24 december - Kerstavond
16.30 uur Kleuterviering
17.00 uur Rondgang ziekencommunie
18.00 uur Gezinsviering met samenzang
Intenties: voor Guillaume Beckers (offg) en Conny van Ginneken
20.00 uur Gezinsviering met Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor Wim Habets, Mia Konings-Sollet, Liza Biesmans-Verjans (offg), en voor ouders J.Ringhs-Custers
22.30 uur Nachtmis met Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor Corry Corstjens-Sistermans (offg), Rinus Stallenberg, echtel. Dassen-Heuts, overl. ouders Thomissen-Verstegen en overl. ouders Roskamp- van Wunnik en zoon Theo, voor Tos Heuts (offg), Fré Heuts (offg), Theodorus en Maria van Beek-Gubernath en zoon Martin en voor Chris en Marie Pasmans-Gulikers
ZONDAG 25 december - Eerste Kerstdag / Geboorte van de Heer
8.30 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Guus Lemmens
9.45 uur Hoogmis met Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor Victor Dirix (vanwege verjaardag), Chrit Scaf (offg), Tilla Thehu-Claessens en voor Corry Corstjens-Sistermans (offg)
MAANDAG 26 december - Tweede Kerstdag / H.Stefanus, martelaar
9.45 uur Hoogmis met Dameskoor St. Petrus Banden
Intenties: voor Fons Reiters (offg) en overl. ouders Heuts-Keulemans
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Intenties: voor overl. ouders Frijnts- van Gastel
14.30-16.00 uur Kerk geopend om Jezus in de kerststal te begroeten
DINSDAG 27 december - H.Johannes, apostel en evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Frissen en fam. Maessen, voor Jean Canisius (offg) en voor de bekering van de zondaars
WOENSDAG 28 december - HH.Onnozele Kinderen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. v.d.Bosch-Lardenoye, Sjeng Dolders, overl. ouders en grootouders Sjèr Beckers en Annie Beckers-Braken en voor Tilla Thehu-Claessens
DONDERDAG 29 december - H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
VRIJDAG 30 december - Feest van de H.Familie, Jezus, Maria en Jozef
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
ZATERDAG 31 december - Oudjaarsavond / H.Silvester I, paus
18.00 uur H.Mis met Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor Fré Heuts (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
19.15 uur Geen H.Mis
ZONDAG 1 januari - Nieuwjaarsdag / Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God
8.30 uur
9.45 uur
Geen H.Mis
Geen H.Mis
11.00 uur H. Mis met Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: als zeswekendienst voor Jan Dolders, voor Hendrik Wolters (offg), Sjer Beckers, Marie Heijnen-Bessems en voor de overledenen van de parochie.
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
Na deze viering Nieuwjaarsreceptie voor de parochie in “Aen de Wan”
MAANDAG 2 januari - HH.Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren.
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor de verlaten zielen
DINSDAG 3 januari - H.Naam Jezus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Dirix-Braham, Piet Soeters, Guus Dirix en voor Jean Canisius (offg)
WOENSDAG 4 januari - H.Naam Jezus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers
DONDERDAG 5 januari - H.Gerlach, kluizenaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Corry Corstjens-Sistermans (offg), Wim Habets en Ronnie Kostons (offg)
VRIJDAG 6 januari - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor echtel. Corstjens-Sanen, echtel. Heije-Houben, Paul Penders, Lies Josquin, Jeanne Nillesen-Quaden, echtel. v.d.Boorn-Alberts, overl. echtpaar Rie en Jan Fievez-van Es (offg), Guillaume Beckers (offg) en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEBSITES
www.parochieheer.nl
www.parochiedeheeg.nl

VREUGDEWENS
Wij wensen U de geestelijke vreugde toe van Christus’ komst in uw hart en bidden dat het Kerstkind licht brengt in uw leven.
Wij sluiten 2005 af in dankbaarheid en kijken hoopvol naar 2006. God zal er altijd zijn: op de toppen van de bergen en in de diepste dalen. Wij wensen u toe, dat u zó stevig in Hem geworteld mag zijn, dat u altijd vervuld kan zijn van hoop en uw positieve levensvisie een zon is voor de mensen om u heen.
Gezegende dagen!
Het Pastorale Team en het Kerkbestuur van de parochie HH. Monulfus en Gondulfus (De Heeg) en de parochie St. Petrus’ Banden (Heer).OVERLEDEN
15 December, Math. Hendrix, 60 jaar, S.Blasiushof 5 Cadier en Keer.
Moge hij het volle leven bij God zijn deelachtig geworden.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op 1 januari a.s, in aansluiting op de H.Mis van 11.00 uur, is eenieder welkom in het Gemeenschapshuis “Aen de Wan” om onder elkaar nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Het pastorale team en kerkbestuur willen u graag de hand drukken. Zij nodigen u uit voor deze eerste ontmoeting in 2006.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 22 en 29 december en 5 januari, 20.15 uur: Woordvieringen.
Zaterdag 7 januari, 20.30 uur: Eucharistieviering.
Deze vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.
Zaterdag 24 en 31 december zijn er geen vieringen.


ADVENTSAKTIE PAROCHIE HEER
Dit jaar is gekozen voor een project in Madagascar, waar de zusters van de Voorzienigheid van koooster Opveld werkzaam zijn. In het dorp Andidimiady bestaat behoefte aan de bouw van een waterput. Men beschikt daar niet over leidingwater. Met het oog op de hygiène, ter voorkoming van besmettelijke ziekten en voor de bevloeiing van de rijstvelden, is leidingwater dringend nodig. De zusters willen waken bij de werkzaamheden aan en het functioneren van de put, alsmede ook bij de verdeling van het water. Laten wij die in gelukkiger omstandigheden verkeren niet aarzelen mee te werken het geluk van anderen die het veel slechter hebben!
U kunt uw bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken achter in de kerk of door middel van overschrijving op rekening 11 98 96 311 van de Werkgroep Wereldkerk, Parochie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, o.v.v. “Adventsaktie”

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007