Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 31 december - 5 februari 2017

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 1 t/m 6   31 december - 5 februari 2017
ZONDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
10.00 uur H. Mis met samenzang
Intenties: uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar
   
ZONDAG 8 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Pie en Miet Ummels-Nelissen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 15 januari   -   Tweede zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 22 januari   -   Derde zondag door het jaar
11.15 uur Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 29 januari   -   Vierde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 5 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met zang van Evolution
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 1 t/m 6   31 december - 5 februari 2017
Attentie!
M.i.v. 1 januari 2017 zullen in Heer de H. Missen op zaterdag- en woensdagavonden komen te vervallen.

ZATERDAG 31 december   -   H. Silvester I, paus
17.45 uur H. Mis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar
   
ZONDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie, voor de overledenen van een familie, uit dankbaarheid van een familie voor de weldaden in het afgelopen jaar, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2017 en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar
   
ZONDAG 8 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen van een familie, uit dankbaarheid van een familie voor de weldaden in het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2017
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 15 januari   -   Tweede zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de overledenen van een familie, uit dankbaarheid van een familie voor de weldaden in het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2017
   
ZONDAG 22 januari   -   Derde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Fien Jongen-Lejeune, als jaardienst voor Pieter Coninx en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 29 januari  -   Vierde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche
   
ZONDAG 5 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur
Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de ouders Prevaes-Jacobs, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Donderdag 5 januari, 20.00u Kerk De Heeg, doopvoorbereiding.
- Maandag 9 januari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 16 januari, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (voorheen kerkbestuur).
- Maandag 30 januari, 20.00u Pastorie, vergadering Federatiebestuur.

Overleden

- 1 december, Fien Jongen-Lejeune, 96 jaar.
- 5 december, Jean Piters, 80 jaar.
- 11 december, Ria Frijnts, 75 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 1 januari 2016 is er aansluitend aan de H. Mis van 11.15u in Heer tot 14.00u een Nieuwjaarsreceptie in Aen de Wan.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007