Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Verlate verzending/plaatsing van de ParochieAgenda
Excuses voor de te late verzending en plaatsing van de ParochieAgenda van deze twee weken; door een e-mailstoring kwam de informatie pas te laat bij mij binnen.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 09 & 10   21 februari - 6 maart 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 21 februari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Gerda Nafzger-Custers
 
ZONDAG 22 februari   -  Zevende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ber Goessen
WOENSDAG 25 februari   - Aswoensdag; Dag van vasten en onthouding
19.00 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
ZATERDAG 28 februari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 1 maart   -   Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 09 & 10   21 februari - 6 maart 2009
Attentie!
Op zaterdagavond 21 februari begint de avondmis niet om 19.15 uur, doch om 18.30 uur, vanwege de viering van deze  H.Mis met de carnavalsvereniging “De Sjraveleirs”
Op de carnavalsdagen maandag 23 en dinsdag 24 februari, wordt de H.Mis gelezen om 09.00 uur. Het bidden van het Rozenhoedje en de avondmissen van 19.00 uur vervallen dan.
Tijdens de Veertigdagentijd wordt de aanbidding van het H.Sacrament verschoven van de vrijdagavond naar de donderdagavond. Op de vrijdagen vindt er om 18.30 uur een Kruiswegoefening plaats.

ZATERDAG 21 februari

18.30 uur H.Mis met carnavalsvereniging “De Sjraveleirs”
Intenties: voor Lei Aarts (offg)
   
ZONDAG 22 februari   -   Zevende Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 23 februari   -   H.Polycarpus, bisschop en martelaar
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DINSDAG 24 februari   
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. L.H.Lardenoye, B.H.Heuts, zoon Harrie en voor Jos Senden en Maria Pregter
   
WOENSDAG 25 februari   -   Aswoensdag; Dag van vasten en onthouding.
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus’ Banden
Intenties: als jaardienst voor Jan Bannink, voor José Penders en voor de zielen in het vagevuur
Tijdens de viering wordt de as gezegend en het askruisje opgelegd
   
DONDERDAG 26 februari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jean Huismans en voor Martin Nix (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 27 februari   
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 28 februari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Anna Essers-van Kesteren, als zeswekendienst voor Maria Decker-Beckers, als zeswekendienst voor Mia Ubachs, als jaardienst voor Peter Creuels en echtgenote Leonie Prikken, voor John van Gastel offg), Lei Aarts (offg) en Maria Ramaekers-Weijenberg (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 maart  -  Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Dassen-Heuts, voor Lies Jorissen-Essers (offg), Riet v.d.Drift-Eisenga (offg), Leon Vranken (offg), echtel, Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst met zang Chorum Gregorianum Zuid-Limburg en de Schola Cantorum van het Kon. St. Caeciliakoor
   
MAANDAG 2 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen, ter gelegenheid van  een verjaardag en voor een zekere intentie
   
DINSDAG 3 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 4 maart   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 5 maart   
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Gommans-Idsers, als jaardienst voor Ronnie Kostons en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 6 maart    -   Eerste vrijdag van de maand
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de overledenen van de fam. Douven-Wimmers, voor Lies Josquin, voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 23 februari, 19.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Donderdag 26 maart, 17.00 uur, pastorie: Stichting Restauratie St.Petrus’ Banden.
Maandag 2 maart, 20.00 uur, Aen de Wan: Processiecomité.
Dinsdag 3 maart, 20.00 uur, basisschool Joppenhof: avond voor ouders van kinderen die in Heer hun 1e H.Communie gaan doen.
Woensdag 4 maart, 13.30-15.00 uur, kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Woensdag 4 maart, 20.00 uur, pastorie: avond voor ouders van kinderen die in De Heeg hun 1e H.Communie gaan doen.
Woensdag 4 maart, Aen de Wan: Jaarvergadering Dameskoor St. Petrus’ Banden.
Donderdag 5 maart, 20.00 uur, pastorie: huwelijksvoorbereidingsavond voor mensen uit Maastricht die dit jaar voor de Kerk willen trouwen.

OVERLEDEN
2 Februari, Math. Essers, 75 jaar, La Valence.
8 Februari, Jacques Ramaekers, 83 jaar, Atoomstraat 18.
8 Februari, Jean Blom, 78 jaar, Dr.Willemsstraat 5.
9 Februari, Fia Siebert-Hendrix, 78 jaar, Kerkhofweg 10.
Mogen zij zijn binnengegaan in het eeuwige koninkrijk van God.

CATECHESE-AVONDEN
De Blijde Boodschap dat God in u gelooft en dat Hij van u houdt zoals u bent, zal klinken in de catechese-avonden voor iedereen die wil kennis maken met de rijkdom van het geloof.  Aan jongeren en volwassenen wordt deze prachtige gelegenheid om het geloof te verdiepen nu gratis aangeboden en wel op dinsdagen en donderdagen van 20.00 tot 21.00 uur in de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor het gemeenschapshuis “De Boeckel”.

COLLECTEN GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
De in de maand februari voor dit doel gehouden kerkcollecten brachten in Heer op € 619.91 in De Heeg € 104.72.

VASTENACTIE
Ook dit jaar nemen onze twee parochies deel aan een vastenactie. Gekozen is voor een project in Kenia. We zijn in afwachting van de omschrijving van dit project. In het volgende nr. van ons Weekblad worden de parochianen nader geinformeerd. Voor dit doel zal worden gecollecteerd tijdens de vieringen op Aswoensdag.

VACATURE IN HET KERKBESTUUR
Het kerkbestuur van de parochies van Heer en De Heeg is op zoek naar een nieuwe penningmeester omdat de huidige, John Lambrix, wegens drukke werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden zijn functie niet zo goed kan blijven uitoefenen. De nieuwe penningmeester kan rekenen op ondersteuning bij de uitvoering van zijn taak.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden aan het Parochiebureau.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007