Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 07 & 08   7 - 20 februari 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 7 februari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met zang jongerenensemble
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 8 februari   -   Vijfde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
13.00 uur Poolse H.Mis
   
ZATERDAG 14 februari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 15 februari   -   Zesde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
Intenties: als zeswekendienst voor Ber Goessen en voor Ingrid Hendriks-Veeris
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 07 & 08   7 - 20 februari 2009
ZATERDAG 7 februari
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 7e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, voor Lei Aarts (offg), Maria Ramaekers-Weijenberg (offg) en Jeanne van Aubel-Spronck (offg)
   
ZONDAG 8 februari   -   Vijfde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 9 februari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DINSDAG 10 februari   -   H.Scholastica, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 11 februari   -   O.L.Vrouw van Lourdes
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Hub. Essers, voor Giel Coninx (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 12 februari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 13 februari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Severeyns, Catharina Houben, zoon pater Leo Severeyns, Zr. Maria Francisca, voor Lies Josquin, overl. ouders Kok-Rietveld en voor Mien Jacobs-Beckers
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 14 februari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Lies Schuffelers-Nelissen, als jaardienst voor Mina Elissen-Rousch, Lei Aarts (offg), voor Antoinette Meerstad-Nelissen (offg) en Jeanne van Aubel-Spronck (offg)
   
ZONDAG 15 februari  -  Zesde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Leon Vranken, als zeswekendienst voor Pierre Hofman, als zeswekendienst voor Lei Gulikers, als 3e jaardienst voor Math. Sarneel, als jaardienst voor echtel. Kicken-Sistermans, als jaardienst voor Jef Kicken, als jaardienst voor Tonny Thomissen, als jaardienst voor Jean Piters, voor Sjo Thoma (offg), Mia Brouwers-Faarts (vanwege verjaardag) en voor Jos Baguette-Claes (offg)
   
MAANDAG 16 februari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Frits In de Braekt, Jean en Harrie Jaminon, ouders In de Braekt-Spronck, ouders Jaminon-Frusch en ouders Janssen- van Engelshoven en voor een zekere intentie
   
DINSDAG 17 februari   -   Zeven HH.Stichters van de Servieten
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 18 februari  
15.40 H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg), Frans de Vroom, Lies Paulissen-Meijers (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 19 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 20 februari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 9 feb. 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Maandag 16 feb. 20.30 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

GEDOOPT
Te Heer op zondag 1 februari: Pieter Konstantinos Kimon Dols, Akersteenweg 154.
Moge hij opgroeien tot een blij en dankbaar christen.
Dopeling, ouders en familieleden: proficiat!

OVERLEDEN
18 Januari Mia Ubachs, 78jr, Providentia.
21 Januari, Annie Godding-Wijts, 88 jr, Providentia.
22 Januari, Marie Wolfs-Kicken, 79 jr, Molenhof.
27 Januari, Sjef Passier, 74 jr, Burg. Kessensingel 36.
29 Januari, Ferdie Beekman, 98 jr, Kelvinstraat 74.
Mogen zij zijn opgenomen in Gods rijk van licht en vrede.

OPLUISTERING EUCHARISTIEVIERING DE HEEG
De eucharistieviering in De Heeg van 17.45 uur op zaterdag 7 februari zal worden opgeluisterd door het jongerenensemble dat ook onlangs tijdens de vormselviering heeft gezongen. De zang zal met gitaarspel worden begeleid.

SCHILDERWERK KERK DE HEEG
Voor het schilderwerk van deze kerk is nog nodig een bedrag van € 3633.75. Giften voor dit doel kunnen ook worden overgemaakt op bankrekening 11 98 11 855 t.n.v. Parochie HH.Monulfus en Gondulfus De Heeg Maastricht o.v.v. gift schilderwerk kerk.

CATECHESE-AVONDEN
De Blijde Boodschap dat God in u gelooft en dat Hij van u houdt zoals u bent, zal klinken in de catechese-avonden voor iedereen die wil kennis maken met de rijkdom van het geloof.  Aan jongeren en volwassenen wordt deze prachtige gelegenheid om het geloof te verdiepen gratis aangeboden vanaf 3 februari en wel op dinsdagen en donderdagen van 20.00 tot 21.00 uur in de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor het gemeenschapshuis “De Boeckel”.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007