Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 24 januari - 6 februari 2009

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 05 & 06   24 januari - 6 februari 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 24 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 25 januari   -  Derde Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: als 1e jaardienst voor Patrick Wysoczanski
 
ZATERDAG 31 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkgebouw
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 1 februari   -   Vierde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor ouders Nelissen-Lardenoye en vanwege verjaardag van Pie Ummels
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 05 & 06   24 januari - 6 februari 2009
ZATERDAG 24 januari
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, voor Lieke van Reij-van Assen (offg), Lei Aarts (offg) en Maria Ramaekers-Weijenberg (offg)
   
ZONDAG 25 januari   -   Derde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Victor Dirix, voor Sophie Bijkerk-Boesten (offg), Jean Thans (offg) en Riet van der Drift-Eisenga (offg)
   
MAANDAG 26 januari   -   HH.Timoteüs en Titus, bisschoppen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, voor echtel. Froyen-Meusen en voor een zekere intentie
   
DINSDAG 27 januari   -   H.Angela Merici, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pie Vranken (offg), Jef Nelissen en Jef Soomers
   
WOENSDAG 28 januari   -   H.Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pie Frijns, echtel. Gulikers-Jacobs, echtel Gulikers Munnichs en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 29 januari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Lahoye en overl. familie
   
VRIJDAG 30 januari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en Jef van Loo
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 31 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Riet van der Drift-Eisenga, voor John van Gastel (offg), Lei Aarts (offg), Maria Ramaekers-Weijenberg (offg) en Jeanne van Aubel-Spronck (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 februari  -  Vierde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang “Vocal Group Evolution” (De Heeg)
Intenties: als zeswekendienst voor Lies Paulissen-Meijers, als jaardienst voor ouders Prevaes-Jacobs, als jaardienst voor Tiny Meertens-v.d.Bosch, voor Pierre Jongen (offg), Lies Jorissen-Essers (offg), Tilla Thehu-Claessens en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 2 februari   -   Feest van de opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen, overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen, voor Jef Mey en voor een zekere intentie
Tijdens deze viering vindt er een kaarsenwijding  en een lichtprocessie plaats
   
DINSDAG 3 februari   -  H.Blasius, bisschop en martelaar, en H.Ansgarius, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Kicken-Sistermans
Na de H.Mis mogelijkheid de Blasiuszegen te ontvangen
   
WOENSDAG 4 februari   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DONDERDAG 5 februari   -   H.Agatha, maagd en martelares
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Gommans-Idsers, als jaardienst voor Ronnie Kostons en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 6 februari    -   HH.Paulus Miki en gezellen, martelaren
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hansen-Ernst, voor Lies Josquin, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Zaterdag 24 januari, 10.00-11.30 uur, zaaltje kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Dinsdag 2 februari, 20.30 uur, pastorie: Bijbelgroep.

OVERLEDEN
9 Januari, emeritus permanent diaken Bèr Goessen, 74 jaar, Smissenhaag 56A.
9 Januari, Anna Essers-van Kesteren, 93 jaar, Providentia.
12 januari, Maria Decker-Beckers, 91 jaar, De Zeven Bronnen.
Mogen zij zijn opgenomen in Gods eeuwige vreugde en vrede.

SCHILDERWERK KERKEN
De kerkcollecten voor dit doel brachten deze maand in Heer op € 968.79, in De Heeg € 178.14.
Voor het schilderwerk van de kerk De Heeg is nog nodig € 3772.75. Parochianen van De Heeg kunnen giften voor dit doel ook overmaken op bankrekening 11 98 11 855  t.n.v. Parochie HH. Monulfus en Gondulfus De Heeg Maastricht, o.v.v. gift schilderwerk kerk.

SPREEKUUR DE HEEG
Wekelijks op dinsdag van 08.30 tot 09.30 uur en op donderdag van 15.00-16.00 uur, is er in de kerk van De Heeg voor de parochianen gelegenheid tot een gesprek met een van de parochiepriesters, over onderwerpen van priesterlijke zorg.

CATECHESE-AVONDEN
De Blijde Boodschap dat God in u gelooft en dat Hij van u houdt zoals u bent, zal klinken in de catechese-avonden voor iedereen die wil kennis maken met de rijkdom van het geloof. Aan jongeren en volwassenen wordt deze prachtige gelegenheid om het geloof te verdiepen gratis aangeboden vanaf 3 februari, en wel op dinsdagen en donderdagen van 20.00 tot 21.00 uur in de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor gemeenschapshuis ‘De Boeckel’

MEDEDELINGEN VAN HET KERKBESTUUR
Het kerkbestuur van de parochies van Heer en De Heeg is op zoek naar een nieuwe penningmeester omdat de huidige, John Lambrix, wegens drukke werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden zijn functie niet zo goed kan blijven uitoefenen. De nieuwe penningmeester kan rekenen op ondersteuning bij de uitvoering van zijn taak.
Verder wil het kerkbestuur meer aandacht schenken aan public relations en zoekt daarom twee leden die de PR taak op zich kunnen nemen ten behoeve van de twee parochies.
Binnen het bestuur heeft overigens een taakwisseling plaats gevonden. Met ingang van 1 januari jl. is mevr. M.J.Sullot-Godding secretaris en dhr. F. van Duurling bestuurslid pastorale Zaken.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007