Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Verlate verzending/plaatsing van de ParochieAgenda
Excuses voor de late verzending en plaatsing van de ParochieAgenda van deze twee weken.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 03 & 04   10 - 23 januari 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen m.u.v. de feestdagen
ZATERDAG 10 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 11 januari   -  Feest van de Doop van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Slomsekkoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
ZATERDAG 17 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 18 januari   -   Tweede Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 03 & 04   10 - 23 januari 2009
ZATERDAG 10 januari
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Maria Ramaekers-Weijenberg, als zeswekendienst voor Antoinette Meerstad-Nelissen, voor Lieke van Reij- van Assen (offg) en Lei Aarts (offg)
   
ZONDAG 11 januari   -   Feest van de Doop van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Sjo Thoma (offg), Tonnie Gorissen-Habets, Sophie Bijkerk-Boesten (offg) en voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 12 januari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Gommans-Idsers en voor een zekere intentie
   
DINSDAG 13 januari   -   H.Hilarius, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 14 januari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 15 januari   -   H.Arnold Janssen, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 16 januari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Pierre Konings en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 17 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Sophie Bijkerk-Boesten, als jaardienst voor Sjo Janssen, voor Lei Aarts (offg) en Maria Ramaekers-Weijenberg (offg)
   
ZONDAG 18 januari  -  Tweede Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Mia van Ierland-Hougardy, als 1e jaardienst voor Lies Janssen-Essers, als jaardienst voor Jeanette Theunissen-Halders, als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Jos Baguette-Claes (offg), Lieke van Reij-van Assen (offg), Sophie Bijkerk-Boesten (offg) en Tina Bronckers
   
MAANDAG 19 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor een zekere intentie
   
DINSDAG 20 januari   -   H.Sebastianus, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 21 januari   -   H.Agnes, maagd en martelares
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur en voor een groot godsvertrouwen
   
DONDERDAG 22 januari   -   H.Vincentius, diaken en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 23 januari    
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Door het H.Doopsel in Heer, op zondag 4 januari jl. werden in onze kerkgemeenschap opgenomen Shermar en Shermaine Pietersz, Kasteel Walburglaan 60 Maastricht.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
12 December: Elisabeth Paulissen-Meijers, 95 jaar, St.Rochusstraat 10 Bunde.
23 December: Riet van der Drift-Eisenga, 85 jaar, N.Bohrstraat 77.
25 December: Leon Vranken, 70 jaar, Marcus Tellerstraat 12.
28 December: Pierre Hofman, 79 jaar, Gronsvelderweg 124C.
28 december: Lei Gulikers, 79 jaar, Klevarie.
31 december: Maria Schuffelers-Nelissen, 89 jaar, Burg.Lespinassestraat 7.
Moge de eeuwige vrede nu hun deel zijn.

WEEKAGENDA
Maandag 12 januari, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 13 januari, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel leven.
Woensdag 14 januari 13.30-15.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: gezinsmisclub.
Maandag 19 januari, 20.00 uur, kapelanie: werkgroep 1e.H.Communie/H.Vormsel.
Donderdag 22 januari, 19.30 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden.

SCHILDERWERK KERKEN
De tijdens de kerstdagen gehouden kerkdeurcollecten voor het schilderwerk van onze parochiekerken bracht in Heer op € 942.58, in De Heeg € 523.35.
Dank aan de gevers!
Voor het schilderwerk in De Heeg is nog een bedrag van € 3.892.- nodig.

WAARSCHUWING
Gelezen in het Basiliekblad Slevrouwe van 30 nov. jl.: ”Ons ziekenhuis is niet meer katholiek. Er wordt in de nabije toekomst ook geen priester meer aangesteld als rector. Er is nu een team van geestelijke verzorgers van allerlei signatuur. Voor de ziekenzalving wordt nu verwezen  naar de parochiepriesters. Dat kan het ziekenhuis zelf niet meer bieden. Dus wanneer u in het AZM wordt opgenomen en als katholiek graag de ziekenzalving ontvangt, moet u voortaan naar de parochie bellen en uw eigen pastoor vragen. Wacht liever niet tot het laatste moment. Het mooiste is als een zieke en zijn familie het sacrament bewust kunnen beleven. Als u opgenomen bent en graag bezoek heeft van de pastoor, is het ook verstandig dat even te melden. Lang niet alle opgenomen parochianen worden aan ons doorgegeven. Geeft u dan ook naam en kamernummer door aan het parochiekantoor.
Pastoor Frans Delahaye, namens het samenwerkingsverband.”
(Pastoor Delahaye is pastoor van de wijk St.Pieter. Het samenwerkingsverband betreft de relatie van zijn parochie met die van de OLV-basiliek)
Bovengenoemde mededeling geldt ook voor onze twee parochies. Ter aanvulling en voor de duidelijkheid: De geestelijke verzorgers in het AZM zijn geen priester. Hoewel zij het sacrament van ziekenzalving niet kunnen/mogen toedienen omdat zij geen van allen RK priester zijn, bidden zij vaak met de zieke en de familie terwijl zij olie gebruiken. Hierdoor ontstaat helaas de verkeerde indruk dat de zieke het sacrament van de Ziekenzalving heeft ontvangen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007