Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 9 december - 6 januari 2018-2019

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


Kerstvieringen Heer en De Heeg
Kerstavond 24 december
18.00u Heer Kinderviering met samenzang en kerstspel (geen H. Mis)
20.30u De Heeg Nachtmis met Evolution
22.00u Heer Nachtmis met Kon. St. Caeciliakoor

1e Kerstdag 25 december
9.45u Heer Hoogmis met Kon. St. Caeciliakoor
11.30u De Heeg Hoogmis met Monulfus- en Gondulfuskoor

2e Kerstdag 26 december
9.45u Heer Hoogmis met Dameskoor

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 50 t/m 2   9 december - 6 januari 2018-2019
ZONDAG 9 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 16 december   -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Nabil Graft
   
ZONDAG 23 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
MAANDAG 24 december   -   Kerstavond
20.30 uur
Nachtmis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
DINSDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
11.30 uur Hoogmis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 30 december   -   H. Familie
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
DINSDAG 1 januari   -   Nieuwjaarsdag
10.00 uur
H. Mis met samenzang
Intenties: uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar
   
ZONDAG 6 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 50 t/m 2   9 december - 6 januari 2018-2019
ZONDAG 9 december   -   Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen, als jaardienst voor pastoor Alex de Wever, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 16 december   -   Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Anna-Maria Steyns en voor Willy Heuts
   
MAANDAG 17 december  
19.00 uur Boeteviering met aansluitend H. Mis
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
ZONDAG 23 december   -   Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie


MAANDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur De Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.00 uur Kinderviering met samenzang en kerstspel (geen H. Mis)
22.00 uur Nachtmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Elly Pasmans-van Beek, voor Pierre Willems, voor Pierre en Mia Konings-Sollet, voor Pie Boers, voor Tony Thomissen, voor de overl. ouders Thomissen-Verstegen en voor de overl. ouders Roskamp-van Wunnik en zoon Theo
Aansluitend aan de vieringen zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
DINSDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 10e  jaardienst voor Leon Vranken, voor Math à Campo, voor Adam Terlinde en Truu Remmers, voor Jeanne en Huub Sistermans, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
WOENSDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor Jeanne en Huub Sistermans
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 30 december   -   H. Familie
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie


MAANDAG 31 december   -   Oudejaarsavond
18.00 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Elly Pasmans-van Beek, voor Math à Campo en uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar
   
DINSDAG 1 januari   -   Nieuwjaarsdag
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor een bijzondere intentie en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar


ZONDAG 6 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis
Intenties: als jaardienst voor Pierre Konings, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Gedoopt
Op zaterdag 17 november zijn in Heer gedoopt: Maxwell en Jaxson Demouge.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familie proficiat.

Kerstconcert
Op zondag 16 december zal er om 14.30u een Kerstconcert plaatsvinden in de kerk van De Heeg, met medewerking van Evolution, Vivas en het Monulfus- en Gondulfuskoor.

Nieuwjaarsreceptie
Op dinsdag 1 januari 2018 is er aansluitend aan de H. Mis van 11.15u in Heer tot 14.00u een Nieuwjaarsreceptie in Aen de Wan.

Parochiebureau
Het Parochiebureau is van 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 gesloten!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007