Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 3 november - 1 december 2019

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 45 t/m 49   3 november - 1 december 2019
ZONDAG 3 november   -   Eenendertigste zondag van door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 10 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 17 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar

Geen H. Mis i.v.m. afscheid pastoor Horsch
   
ZONDAG 24 november   -   Christus Koning
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 1 december   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 45 t/m 49   3 november - 1 december 2019
ZONDAG 3 november   -   Eenendertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Maria Hubertina Essers-Houben, als jaardienst voor de overledenen v.d. fam. Bovens, voor Gerard van Kerkhof, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Fien Depondt-De Lauwere, voor Sophie en Sjeng Heuts-Budy, voor de overl. ouder Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de echtl. Dassen-Heuts, dochter, zoon, schoondochter, schoonzoon en kleinzoon en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
15.00 uur Allerzielenlof met zang van het Dameskoor
Aansluitend aan deze viering zullen de graven worden gezegend
   
ZONDAG 10 november   -   Tweeëndertigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de ouders Schurgers-Hoenen
   
ZONDAG 17 november   -   Drieëndertigste zondag door het jaar
09.30 uur
Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor (Caeciliafeest)
Intenties: voor Jos van de Laar
Aansluitend is er gelegenheid om afscheid te nemen van pastoor Horsch
   
ZONDAG 24 november   -   Christus Koning
09.45 uur
Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Alex Essers, dochter Astrid en overledenen van de familie en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman


ZONDAG 1 december   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de echtl. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Gedoopt
Op zondag 27 oktober werd in De Heeg gedoopt: Djayley Bartels.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

Allerzielenlof
Op zondag 3 november wordt in Heer om 15.00u het Allerzielenlof gehouden. Aansluitend aan deze viering zullen de graven op het gedenkpark in Heer worden gezegend.

Afscheid pastoor Horsch
Op zondag 17 november zal Pastoor Horsch afscheid nemen tijdens de H. Mis, met aansluitend gelegenheid om hem de hand te schudden. De H. Mis begint deze zondag daarom niet om 9.45u, maar om 9.30u! In De Heeg zal deze zondag geen H. Mis zijn.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007